AL-ZUHRI

Administrator

Administrator

Friday, 04 November 2016 09:33

Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab (SMPBA)


SinopsisPengajian separuh masa selama 4 tahun (8 semester) ini sesuai untuk lulusan peringkat diploma yang ingin melanjutkan ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang pengajian Bahasa Arab.Komponen Pengajian

Komponen pengajian SMPBA adalah sebagai berikut: -


Komponen

Semester

(4 Tahun Pengajian)

Jam Kredit

Perkuliahan

1 - 8

130

Praktikum Mengajar

7 - 8

4

Kuliah Kerja Nyata

8

4

Seminar Proposal Skripsi

7

2

Skripsi

7 - 8

6

Total

145


Syarat-syarat kemasukan


Peserta yang ingin melanjutkan pengajian ke Sarjana Muda Pengajian Islam perlu memenuhi syarat di bawah:

1. Berusia tidak kurang dari 18 tahun

2. Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal dari salah satu pengajian di bawah:

- Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri (DPI) Sepenuh Masa

- Diploma Pengajian Bahasa Arab Al-Zuhri (DPBA)

- Thanawi ʿĀli (Pra - Universiti) dari madrasah sepenuh masa


Pihak pengurusan berhak mengadakan sesi interviu dan keputusannya adalah muktamad


Waktu Pengajian


Jumaat dan Sabtu, petang dan malam, Wisma Indah

(Jumaat: 6.30 ptg - 9.30 mlm, rehat ½ jam untuk solat Marghrib dan

Sabtu: 3.00 ptg – 9.00 mlm (rehat ½ jam untuk solat Asar dan Margrib)


Prosedur Kemasukan


Peserta yang berminat untuk memasuki program Sarjana Muda Pengajian Islam perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan anda:

1. 2 Keping gambar saiz passport

2. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan

3. Salinan surat berhenti atau keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikut program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)


Yuran


Yuran Pendaftaran
Ijazah : $214.00
Odit : $107.00
Yuran Bulanan
Ijazah

: $1800 setiap semester (6 bulan) /

$300 setiap bulan

Odit : $300 setiap modul (1 bulan)

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.


Tempoh Pengajian


Tempoh pengajian bagi Sarjana Muda Pengajian Islam adalah tidak kurang daripada 4 tahun (8 semester).

Al-Zuhri mengamalkan sistem 2 semester dalam jangkamasa 12 bulan.


Penggal Minggu Pengajian
Peperiksaan Cuti
Semester 1
1 Jul - Nov (20 minggu) Nov - Dis (5 minggu) Dis (1 minggu)
Semester 2
2 Jan - Mei (20 minggu) Mei - Jun (5 minggu) Jun (1 minggu)

Pensyarah


Pensyarah ijazah mempunyai kelulusan minima sarjana dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dapat dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Peratusan pensyarah UNIDA adalah sebanyak 60% dan pensyarah Al-Zuhri sebanyak 40%.
Friday, 04 November 2016 09:32

Sijil Qiraat

Friday, 04 November 2016 09:32

Sijil Kaligrafi Arab

Friday, 04 November 2016 09:30

Kursus Bahasa Arab "O" dan "A" Level

Thursday, 14 January 2016 08:18

Spesialis Diploma Pengajian Al-Quran (SDPQ)

Sinopsis


Kursus ini dinamakan sebagai Spesialis Diploma Pengajian Al-Quran (SDPQ) adalah kerana ia memberikan tumpuan kepada tiga bidang utama pengajian al-Quran yang diperlukan oleh para penuntut pengajian Al-Quran peringkat lanjutan. Ia merupakan satu program pendidikan berterusan yang ditawarkan khusus kepada masyarakat Islam Singapura. Program ini bertujuan untuk meningkatan mutu bacaan al-Quran dan Qiraat melalui kaedah Talaqqi Musyafahah, mengukuhkan lagi pemahaman ayat-ayat Al-Quran melalui kaedah Tafsir al-Tahlili dan memperkasa kaedah penulisan Al-Quran melalui keadah penulisan al-Quran Rasm Uthmani. Program ini terarah kepada memberikan pemberatan (weightage) kepada kedua-dua aspek ‘Ilmi (teori) dan juga A’mali (aplikasi). Dengan mengambil pendekatan yang berteraskan kepada kemahiran (skills-based), program ini diharap dapat mempersiapkan peserta secara seimbang dalam dunia pengajaran dan pembelajaran al-Quran.

 

Syarat-syarat kemasukan


- Berusia tidak kurang dari 17 tahun

- Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat Diploma Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah (DPQS) atau yang setaraf dengannya

- Program Spesialis Diploma Pengajian Al-Quran (SDPQ) terbuka kepada semua graduan pengajian Islam terutama bagi graduan lulusan Diploma Pengajian al-Quran & Sunnah (DPQS) Zuhri. Para guru al-Quran di Singapura juga digalakkan untuk mengikuti program ini bagi meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang Qiraat dan Tafsir al-Quran.


Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu untuk pemohon-pemohon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.

 

Waktu Pengajian


Program Spesialis Diploma Pengajian Al-Quran (SDPQ) terbuka kepada semua graduan pengajian Islam terutama bagi graduan lulusan Diploma Pengajian Al-Quran & As-Sunnah (DPQS) Al-Zuhri. Para guru Al-Quran di Singapura juga digalakkan untuk mengikuti program ini bagi meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang Qiraat dan Tafsir Al-Quran.


Program Spesialis Diploma Pengajian Al-Quran (SDPQ) ini mengamalkan sistem 2 semester dalam tempoh 12 bulan. Setiap semester mengambil sebanyak 71 jam diikuti dengan minggu peperiksaan.


Spesialis Diploma Pengajian Al-Quran

Tahun pertama

Semester satu : 71 jam

Semester dua : 71 jam

Jumlah : 142 jam


Tahun kedua

Semester satu : 71 jam

Semester dua : 71 jam

Jumlah : 142 jam


Jumlah Keseluruhan : 284 jam


 

Yuran Pengajian


Specialis Diploma: $81 sebulan

Pendaftaran: $54 (sekali sahaja)


Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.


 

Pensyarah


Pensyarah diploma mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dapat dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum.

Monday, 26 October 2015 05:49

Pasca Siswazah Pengajian Islam (PSPI)

Sinopsis
Program ini merangkumi pengajian dan penyelidikan dalam bidang falsafah dan ketamadunan Islam dengan pengkhususan yang diminati oleh setiap peserta pada penulisan tesis. Program ini dilaksanakan secara separuh masa selama 2.5 tahun. Terdapat 42 jam kredit yang perlu diselesaikan dengan perincian seperti berikut:-

 

Klasifikasi Kursus – Program Khas Antarabangsa Sarjana Falsafah Mod Penyelidikan

No

Klasifikasi

Jam Kredit

1

Masters Thesis

12

2

CASIS Coursework

30

TOTAL

42

 

 

 

 

 

Syarat-syarat kemasukan


Syarat Kemasukan adalah mengikut “Garispanduan Penilaian Syarat Kemasukan 2008 Pindaan 1/2013 (Mod Penyelidikan)” dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan diringkaskan seperti berikut:-

 

 1. CPA 3.00/4.00
 2. CPA 2.75 hingga 2.99 (dengan sokongan 2 tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan)
 3. CPA 2.50 hingga 2.74 (dengan sokongan 4 tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan)

 

 

Waktu Pengajian


Setiap modul pengajian akan mengambil masa 36 jam untuk diselesaikan yang dibahagikan kepada 4 kali pertemuan. Pengajian akan diadakan di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri yang terletak di Wisma Indah. Jadual pengendalian setiap modul akan disiapkan oleh UTM-CASIS. Pengajian akan dijalankan sebagaimana berikut:-

 

 

 • Jumaat             : 6.30 petang – 9.30 malam
 • Sabtu               : 3.00 petang – 9.00 malam

 

Yuran


Yuran Pendaftaran (termasuk GST)
: $370.00
Yuran Bulanan (termasuk GST)

: $560 setiap bulan /

$16,800 untuk 5 semester

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.


Pensyarah


Tenaga pengajar program ini sepenuhnya disediakan oleh pihak UTM-CASIS.

 Sinopsis


Diploma Psikologi Islam dan Kaunseling dilaksanakan secara separuh masa.

Pelajar perlu menamatkan 60 jam kredit (20 modul).

Program ini disampaikan dalam tempoh 2 tahun 6 bulan atau 5 semester.
Setiap semester mengambil masa 6 bulan dan dibahagikan kepada 2 penggal.
Setiap penggal menawarkan 2 modul dalam tempoh masa lebih kurang 3 bulan.
Peserta harus menamatkan 20 modul (mendapat 60 jam kredit) dalam tempoh masa yang ditetapkan untuk berjaya dalam pengajian.
Disamping itu pengajian ini juga dibuka untuk peserta yang ingin mengikuti pengajian secara odit.

 

Syarat-syarat kemasukan


Peserta yang ingin melanjutkan pengajian ke Diploma Psikologi Islam dan Kaunseling perlu memenuhi syarat di bawah:

 1. Berusia tidak kurang daripada 16 tahun
 2. Telah lulus dan mendapatkan sijil dari salah satu pengajian di bawah:
  - Sijil Psikologi Islam dan Kaunseling (SPIK)
  - Mempunyai latarbelakang pengajian Psikologi dan Kaunseling di institusi lain

 

Pihak pengurusan berhak mengadakan sesi interviu dan keputusannya adalah muktamad.

 

 

Pengajian Secara Odit


 

Pelajar odit mengikuti pengajian secara berkala (part-time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan sahaja dan tidak akan diberikan sijil kelulusan diploma.


Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu untuk pemohon pemohon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.

 

 

Waktu Pengajian


 

Diploma Psikologi Islam dan Kaunseling mengamalkan sistem 2 semester dalam tempoh 12 bulan. Setiap semester mengambil masa 6 bulan dan dibahagikan kepada 2 penggal dengan 10 minggu pengajian dalam setiap penggal, diikuti dengan 4 minggu peperiksaan dan 1 minggu cuti setelah tamat penggal pertama.


 

Prosedur Kemasukan


Peserta yang berminat untuk memasuki program Diploma Psikologi Islam dan Kaunseling perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan:

 1. 2 keping gambar saiz passport
 2. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan
 3. Surat keterangan (testimonial letter) daripada sekolah, jika ada
 4. Salinan surat berhenti atau keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)
 5. Calon tidak dibenarkan untuk membuat pendaftaran selepas 3 minggu pengajian bermula

 

Yuran


 

Yuran Pendaftaran
Diploma : $54.00
Yuran Bulanan
Diploma

: $81 setiap bulan

 

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.

 

Tempoh Pengajian


Tempoh pengajian bagi Diploma Psikologi Islam dan Kaunseling adalah tidak kurang daripada 2 tahun 2 bulan.

 

Al-Zuhri mengamalkan sistem 2 semester dalam jangkamasa 12 bulan.

 

 

Bilangan Semester Peperiksaan Cuti
1 Feb - Apr (10 minggu) Apr (2 minggu) Mei (1 minggu)
2 Mei - Jul (10 minggu) Jul (2 minggu) Ogos (1 minggu)
3 Ogos - Okt (10 minggu) Okt (2 minggu) Nov (1 minggu)
4 Nov - Jan (10 minggu) Jan (2 minggu) Feb (1 minggu)

 

Pensyarah


Pensyarah diploma mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dapat dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum.

 

 

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 4