AL-ZUHRI

Struktur Organisasi Al-Zuhri

carta orgterkini2017

 

 

Penasihat

 

Shaikh Syed Isa Mohd Semait

Penasihat Pejabat Mufti

Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)


 

Prof Dr Wan Mohd Nor Wan Daud

Pengarah Pusat Kajian Tinggi Islam

Sains dan Peradaban, CASISMurat bin Mohd Aris

Pengarah Hal Ehwal Agama

Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)

 

 

Lembaga Pengarah

 

 

Pengerusi

 

Wan Hussin Zoohri

BA Hons (Sejarah dan Pengajian Melayu), Universiti Malaya (UM)

Mantan Setiausaha Parlimen (Kesihatan dan Kebudayaan)

 

 

 

Naib Pengerusi

 

Mohd Yusuf Zuhri

BA (Pengajian Islam),Universiti Malaya (UM)

Mantan Pengarah Jabatan Pendidikan Agama Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS)

 

 

 

Anggota

 

Abdullah Othman

BSc (Kaji Hayat), Universiti Kebangsaan Singapura,

MA (Sains Islam), Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam, Malaysia (ISTAC)Muhd Fuad Md Aris

BA, MA (Shari’ah), Universiti Islam Madinah

Dip. (LCCI)Zulkifli Othman

BA (Da'wah & Usuluddin), Universiti Islam Madinah

Advanced Diploma (Mass Communication)Fathurrahman Dawoed

BA (Shari'ah), Universiti Islam Madinah

MA (Ilmu Kemanusiaan), Universiti Sains Malaysia

 

 


Pemangku Pengarah Eksekutif

 

Mas'udin Syarifuddin

BA Hons (Usuluddin & Perbandingan Agama), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

 

 

 

Sekretariat

 

Sabariah Jamaludheen Maricar

BA Hons (Bahasa Arab), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Pemangku Pengurus - Hal Ehwal Akademik & Pensyarah


Zaidah Mohd Zen

BA Hons (Usuluddin), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Pembantu Pengurus - Hal Ehwal Kemasukan & Pelajar


Siti Malia Mohamed Noor

BA Hons (Usuluddin), Kolej Universiti Insaniah (KUIN)

Jabatan Program Sepenuh Masa


Hafizhah Masnin

BA (Usuluddin & Perbandingan Agama), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Pegawai Eksekutif - Hal Ehwal Akademik & Pensyarah


Khatijah Abu Bakar

BA, Chartered Institute of Secretatries London (Finance); MA, International Institute of Islamic Thought and Civilisation - ISTAC (Islamic Civilization)

Jabatan Kewangan


Amirah Nabila Karim

BA (Shariah), Universiti Al-Azhar, Mesir

Pegawai Eksekutif Cawangan Marsiling