AL-ZUHRI

Visi, Misi & Natijah Yang Diingini

Visi


 

Suatu institusi unggul yang menyediakan pendidikan Islam bagi melahirkan individu Muslim cemerlang yang menyumbang dalam membangunkan ummah

 

 

Misi


 

Al-Zuhri bertekad membangun potensi aql agar dioptimum peranannya berpandukan Islam dan pemangkin ke arah kesucian ruhani menerusi pendidikan Islam sepadu. Kami berusaha gigih membina insan bersemangat ilmiah serta bersedia berbakti agar terwujud masyarakat Islam madani yang bertaqwa

 

 

Natijah yang diingini


 

Berilmu


Menguasai ilmu-ilmu teras, memahami konsep kesepaduan dalam ilmu serta dapat menghubung-kaitkan (duniawi dan ukhrawi) dengan kehidupan seharian

 

Memahami Maqasid Syariah, mempunyai tasawwur Islam yang jelas dan mampu mengaplikasikannya sesuai dengan konteks semasa

 

Mengetahui pemikiran, dasar-dasar utama negara dan peka kepada pelbagai amalan agama dan budaya yang wujud di Singapura

 

Berfikir secara kreatif, kritikal dan analitikal dalam memahami isu semasa serta berupaya menghadapi cabaran kehidupan di Singapura

 

Berkemahiran dalam bahasa Arab, bahasa Melayu dan bahasa InggerisBeriman, Beramal dan Bertaqwa


Berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Sunnah dalam kehidupan seharian dan memiliki keyakinan yang mendalam terhadap Islam sebagai agama rahmat bagi sekelian alam

 

Mempunyai akhlak yang terpuji dan berupaya meletakkan sesuatu pada tempatnya (beradab)

 

Mempunyai semangat untuk mempertingkat diri dan minat yang berterusan untuk menimba ilmu

 

Memiliki wawasan dan ciri-ciri kepimpinan yang komited untuk mewujudkan masyarakat cemerlang serta bersedia untuk mengorbankan masa dan tenaga