AL-ZUHRI

Diploma Pengajian Islam (DPI)

Sinopsis


Pengajian separuh masa selama 4 tahun (6 semester) ini sesuai untuk lulusan madrasah sepenuh masa yang sudah tamat menengah 4 atau pra-universiti dan ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

 

Syarat-syarat Kemasukan


Peserta yang ingin melanjutkan pengajian ke Diploma Pengajian Islam perlu memenuhi syarat-syarat di bawah:

 1. Berusia tidak kurang daripada 17 tahun
 2. Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat menengah dari salah satu pengajian di bawah atau yang setaraf dengannya:

 

- Kelas Bimbingan Menengah Empat (KBM 4)

- Sijil Pengajian Ugama (SPU)

- Sijil Pengajian Al-Quran (SPA)

 

Pihak pengurusan berhak mengadakan sesi interviu dan keputusannya adalah muktamad.

 

Pengajian Secara Odit


 

Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.


Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu terhadap calon tertentu dan keputusannya adalah muktamad. Peperiksaan kemasukan (entry test) juga akandiberikan untuk memastikan kemahiran bahasa calon menepati taraf yang telah ditetapkan.

 

Waktu Pengajian


 

Hari dan waktu pengajian di Wisma Indah:

DPIZ A: Sabtu, 2.30-5.30ptg

DPIZ B: Ahad, 12.15-3.15ptg

DPIZ C: Ahad, 11.15-2.15ptg

DPIZ D: Rabu, 6.30-9.30mlm

DPIZ E: Ahad, 11.15-2.15ptg.

 

Di Marsiling:

DPIZ A: Ahad, 8-11pg

DPIZ B: Ahad, 11.15-2.15ptg

DPIZ C: Sabtu, 2.30-5.30ptg

 

Pengajian separuh masa Al-Zuhri  dijalankan sekali dalam seminggu, setiap sesi pengajian mengandungi 3 jam. Jadual pengajian separuh masa Al-Zuhri bertukar dari masa ke semasa, untuk mengetahui perincian jadual lebih lanjut, harap hubungi pejabat pendidikan Al-Zuhri


 

Prosedur Kemasukan


Peserta yang berminat untuk memasuki program Diploma Pengajian Islam perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan:

 1. 2 keping gambar saiz passport
 2. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan
 3. Salinan keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)
 4. Calon tidak dibenarkan untuk membuat pendaftaran selepas 3 minggu pengajian bermula

   

  Yuran


  Yuran Pendaftaran
  Diploma : $54.00
  Odit : $54.00
  Yuran Bulanan
  Diploma

   

  : $504 setiap semester (6 bulan) / $84 setiap bulan

  Odit : $84 setiap modul

   

  Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.

  Tempoh Pengajian


   

  Tempoh pengajian bagi Diploma Pengajian Islam adalah tidak kurang daripada 4 tahun (8 semester).

   

  Al-Zuhri mengamalkan sistem 2 semester dalam jangkamasa 12 bulan.

   

  Setiap semester mengambil masa 6 bulan dan dibahagikan kepada 20 minggu pengajian dalam setiap semester, diikuti dengan 4 minggu peperiksaan dan 2 minggu cuti setelah tamat setiap semester .


  Penggal Minggu Pengajian
  Peperiksaan Cuti
  Semester 1
  1 Feb - Apr (10 minggu) Apr (2 minggu) Mei (1 minggu)
  2 Mei - Jul (10 minggu) Julai (2 minggu) Jul (1 minggu)
  Semester 2
  1 Ogos - Okt (10 minggu) Okt (2 minggu) Okt (1 minggu)
  2 Nov - Jan (10 minggu) Januari (2 minggu) Januari (1 minggu)

   

  Pensyarah


  Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.