AL-ZUHRI

Sarjana
Sarjana

Sarjana (2)

Monday, 26 October 2015 05:49

Pasca Siswazah Pengajian Islam (PSPI)

Written by Administrator

Sinopsis (UIKA)


Program ini merangkumi pengajian dan penyelidikan dalam bidang Pendidikan Agama Islam. Program ini dilaksanakan secara separuh masa selama 2 hingga 4 tahun. Terdapat 44 jam kredit yang perlu diselesaikan dengan perincian seperti berikut:-

 

Klasifikasi Kursus – Program Khas Antarabangsa Sarjana Falsafah Mod Penyelidikan

No

Klasifikasi

Jam Kredit

1

Masters Thesis

14

2

CASIS Coursework

30

TOTAL

44

 

 

 

 

 

 

 

* Pendaftaran telah dibuka. Kelas akan bermula pada 14 September 2018.

 

Syarat-syarat kemasukan


Syarat Kemasukan adalah mengikut Garispanduan Penilaian Syarat Kemasukan Program Studi Pendidikan Islam, UIKA yang diringkaskan seperti berikut:-

 1. Lulus Ijazah S1
 2. Dan lulus ujian berikut:
  • Ujian tulisan potensi akademik, Pemahaman keislaman dan pendidikan
 • dan Ujian lisan dengan ketua program studi

   Waktu Pengajian


   Setiap modul pengajian akan mengambil masa 36 jam untuk diselesaikan yang dibahagikan kepada 4 kali pertemuan. Pengajian akan diadakan di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri yang terletak di Wisma Indah. Jadual pengendalian setiap modul akan disiapkan oleh Al-Zuhri & UIKA. Pengajian akan dijalankan sebagaimana berikut:-

    

   • Jumaat             : 6.30 petang – 9.30 malam
   • Sabtu               : 3.00 petang – 9.00 malam

   Yuran


   Yuran Pendaftaran (termasuk GST)
   : $370.00
   Yuran Bulanan (termasuk GST)

   : $480 setiap bulan /

   $14,400 untuk 5 semester

   Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.


   Pensyarah


   Tenaga pengajar program ini sepenuhnya disediakan oleh pihak UIKA.

    

   Sinopsis (CASIS)

    


    

   Program ini merangkumi pengajian dan penyelidikan dalam bidang falsafah dan ketamadunan Islam dengan pengkhususan yang diminati oleh setiap peserta pada penulisan tesis. Program ini dilaksanakan secara separuh masa selama 2.5 tahun. Terdapat 42 jam kredit yang perlu diselesaikan dengan perincian seperti berikut:-

   Klasifikasi Kursus – Program Khas Antarabangsa Sarjana Falsafah Mod Penyelidikan

   No

   Klasifikasi

   Jam Kredit

   1

   Masters Thesis

   12

   2

   CASIS Coursework

   30

   TOTAL

   42

    

    

    

    

    

   Syarat-syarat kemasukan


   Syarat Kemasukan adalah mengikut “Garispanduan Penilaian Syarat Kemasukan 2008 Pindaan 1/2013 (Mod Penyelidikan)” dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan diringkaskan seperti berikut:-


   1. CPA 3.00/4.00
   2. CPA 2.75 hingga 2.99 (dengan sokongan 2 tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan)
   3. CPA 2.50 hingga 2.74 (dengan sokongan 4 tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan)

    Waktu Pengajian


    Setiap modul pengajian akan mengambil masa 36 jam untuk diselesaikan yang dibahagikan kepada 4 kali pertemuan. Pengajian akan diadakan di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri yang terletak di Wisma Indah. Jadual pengendalian setiap modul akan disiapkan oleh Al-Zuhri & UIKA. Pengajian akan dijalankan sebagaimana berikut:-

     

    • Jumaat             : 6.30 petang – 9.30 malam
    • Sabtu               : 3.00 petang – 9.00 malam

    Yuran


    Yuran Pendaftaran (termasuk GST)
    : $370.00
    Yuran Bulanan (termasuk GST)

    : $563 setiap bulan /

    $16,890 untuk 5 semester

    Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.

    Pensyarah


    Tenaga pengajar program ini sepenuhnya disediakan oleh pihak UTM - CASIS.


    Tuesday, 18 December 2012 07:42

    Sarjana Muda Pengajian Islam

    Written by Administrator

    Sinopsis


    Pengajian separuh masa selama 4 tahun (8 semester) ini sesuai untuk lulusan peringkat diploma yang ingin melanjutkan ke peringkat yang lebih tinggi.


    Syarat-syarat kemasukan


    Peserta yang ingin melanjutkan pengajian ke Sarjana Muda Pengajian Islam perlu memenuhi syarat di bawah:

    1. Berusia tidak kurang daripada 18 tahun
    2. Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal dari salah satu pengajian di bawah:

    - Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri (DPIZ)

    - Diploma Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah (DPQS)

    - Diploma Pengajian Islam Andalus (DPIA

    - Diploma Pengajian Islam Cordova (DPIC)

    - Diploma dari institusi pengajian Islam lain yang diiktiraf

    - Pre Universiti 2 dari madrasah sepenuh masa

    Pihak pengurusan berhak mengadakan sesi interviu dan keputusannya adalah muktamad.


    Pengajian Secara Odit


    Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.


    Pihak pengurusan berhak mengadakan sesi interviu terhadap calon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.


    Waktu Pengajian


    Jumaat dan Sabtu, petang dan malam, Wisma Indah

    (Jumaat: 6.30 ptg - 9.30 mlm, rehat ½ jam untuk solat Marghrib dan

    Sabtu: 3.00 ptg – 9.00 mlm (rehat ½ jam untuk solat Asar dan Margrib)


    *Pendaftaran telah dibuka sekarang! Hubungi kami untuk maklumat lanjut!


    Prosedur Kemasukan


    Peserta yang berminat untuk memasuki program Sarjana Muda Pengajian Islam perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan anda:

    1. 2 keping gambar saiz passport
    2. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan
    3. Salinan surat berhenti atau keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)    Yuran


    Yuran Pendaftaran
    Ijazah : $214.00
    Odit : $107.00
    Yuran Bulanan
    Ijazah

    : $1818 setiap semester (6 bulan) /

    $303 setiap bulan

    Odit : $303 setiap modul (1 bulan)

    Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.


    Tempoh Pengajian


    Tempoh pengajian bagi Sarjana Muda Pengajian Islam adalah tidak kurang daripada 4 tahun (8 semester).


    Al-Zuhri mengamalkan sistem 2 semester dalam jangkamasa 12 bulan.    Penggal Minggu Pengajian
    Peperiksaan Cuti
    Semester 1
    1 Jul - Nov (20 minggu) Nov - Dis (5 minggu) Dis (1 minggu)
    Semester 2
    2 Jan - Mei (20 minggu) Mei - Jun (5 minggu) Jun (1 minggu)

    Pensyarah


    Pensyarah ijazah mempunyai kelulusan minima sarjana dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dapat dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Peratusan pensyarah UIKA adalah sebanyak 60% dan pensyarah Al-Zuhri sebanyak 40%.