AL-ZUHRI

Administrator

Administrator

Sinopsisprospektus


Pengajian separuh masa selama 1 tahun (3 semester) ini sesuai untuk peserta yang berminat untuk belajar bahasa Arab melalui ayat-ayat al-Quran. Kursus ini akan memberi penekanan kepada pelajar dengan pasti, tentang hikmah di sebalik pemilihan bahasa Arab dari bahasa-bahasa yang lain untuk digunakan di dalam al-Quran. Dengan mengikuti pengajian ini ia dapat membantu peserta ke arah menguasai bahasa tersebut untuk tujuan memahami bacaan-bacaan al-Quran bagi surah-surah tertentu. 

Syarat-syarat kemasukan


 

Peserta yang ingin mengikuti pengajian ini perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

 

1.Berusia tidak kurang daripada 16 tahun

2.Telah tamat pengajian Sijil Pengajian Bahasa Arab (SPBA) atau Sijil Pengajian Bahasa Arab Lanjutan (SPBAL) atau yang setaraf dengannya.

 

 

Pengajian Secara Odit


 

Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) tanpa perlu menduduki peperiksaan. Kehadiran perlu mencapai 80% bagi setiap modul.


 

Waktu Pengajian


 

Hari dan waktu yang ditawarkan:

SPBALQ A: Sabtu, 8-11pagi di Wisma Indah.


Pengajian separuh masa Al-Zuhri dijalankan sekali dalam seminggu, setiap sesi pengajian adalah selama 3 jam. Jadual pengajian separuh masa Al-Zuhri bertukar dari masa ke semasa. Untuk mengetahui perincian jadual lebih lanjut, harap hubungi pejabat pendidikan Al-Zuhri atau lungsuri ke bahagian kalender akademik bagi pengajian yang diingini.

 


Prosedur Kemasukan


 

Peserta yang berminat untuk memasuki program Sijil Pengajian Bahasa Arab Lanjutan Al-Quran (SPBALQ) perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan anda:

 

 1. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan.
 2. Keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)

 

 

 

Yuran


 

Yuran Pendaftaran

Sijil

: $54.00

Odit

: $54.00

Yuran Bulanan

Sijil

: $324 setiap semester (4 bulan) /

$81 setiap bulan

Odit

: $81 setiap modul (1 bulan)

 

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.

 

Tempoh Pengajian


 

Pengajian mengambil masa 3 semester (atau 1 tahun) untuk tamat dan setiap semester mengambil masa 4 bulan.

 

Setiap semester mengambil masa 17 minggu, yang mencakupi 16 minggu pengajian dan peperiksaan  beserta 1 minggu cuti.

 

Pelajar akan mengambil 1 komponen yang mempunyai pelbagai pilihan surah untuk setiap semester.

 

Semester

Minggu Pengajian

Cuti

1

Feb - Mei (16 minggu)

Fasa I

Mei (1 minggu)

2

Jun - Sep (16 minggu)

Fasa II

Sep (1 minggu)

3

Okt - Jan (16 minggu)

Fasa III

Jan (1 minggu)

 

Pensyarah


 

Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian di samping mempunyai pengiktirafan ARS sebagai salah satu kriteria pemilihan. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.


Friday, 19 January 2018 03:10

Sijil Lanjutan Bahasa Arab Al-Quran (SLBAQ)

Friday, 04 November 2016 09:32

Sijil Kaligrafi Arab

Thursday, 14 January 2016 08:18

Spesialis Diploma Pengajian Al-Quran (SDPQ)

Sinopsis


Kursus ini dinamakan sebagai Spesialis Diploma Pengajian Al-Quran (SDPQ) adalah kerana ia memberikan tumpuan kepada tiga bidang utama pengajian al-Quran yang diperlukan oleh para penuntut pengajian Al-Quran peringkat lanjutan. Ia merupakan satu program pendidikan berterusan yang ditawarkan khusus kepada masyarakat Islam Singapura. Program ini bertujuan untuk meningkatan mutu bacaan al-Quran dan Qiraat melalui kaedah Talaqqi Musyafahah, mengukuhkan lagi pemahaman ayat-ayat Al-Quran melalui kaedah Tafsir al-Tahlili dan memperkasa kaedah penulisan Al-Quran melalui keadah penulisan al-Quran Rasm Uthmani. Program ini terarah kepada memberikan pemberatan (weightage) kepada kedua-dua aspek ‘Ilmi (teori) dan juga A’mali (aplikasi). Dengan mengambil pendekatan yang berteraskan kepada kemahiran (skills-based), program ini diharap dapat mempersiapkan peserta secara seimbang dalam dunia pengajaran dan pembelajaran al-Quran.

 

Syarat-syarat kemasukan


- Berusia tidak kurang dari 17 tahun

- Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat Diploma Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah (DPQS) atau yang setaraf dengannya

- Program Spesialis Diploma Pengajian Al-Quran (SDPQ) terbuka kepada semua graduan pengajian Islam terutama bagi graduan lulusan Diploma Pengajian al-Quran & Sunnah (DPQS) Zuhri. Para guru al-Quran di Singapura juga digalakkan untuk mengikuti program ini bagi meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang Qiraat dan Tafsir al-Quran.


Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu untuk pemohon-pemohon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.

 

Waktu Pengajian


Hari dan waktu yang ditawarkan:

SDPQ A: Ahad, 11.15-2.15ptg di Wisma Indah.

 

Program Spesialis Diploma Pengajian Al-Quran (SDPQ) terbuka kepada semua graduan pengajian Islam terutama bagi graduan lulusan Diploma Pengajian Al-Quran & As-Sunnah (DPQS) Al-Zuhri. Para guru Al-Quran di Singapura juga digalakkan untuk mengikuti program ini bagi meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang Qiraat dan Tafsir Al-Quran.


Program Spesialis Diploma Pengajian Al-Quran (SDPQ) ini mengamalkan sistem 2 semester dalam tempoh 12 bulan. Setiap semester mengambil sebanyak 71 jam diikuti dengan minggu peperiksaan.


Spesialis Diploma Pengajian Al-Quran

Tahun pertama

Semester satu : 71 jam

Semester dua : 71 jam

Jumlah : 142 jam


Tahun kedua

Semester satu : 71 jam

Semester dua : 71 jam

Jumlah : 142 jam


Jumlah Keseluruhan : 284 jam


 

Yuran Pengajian


Specialis Diploma: $81 sebulan

Pendaftaran: $54 (sekali sahaja)


Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.


 

Pensyarah


Pensyarah diploma mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dapat dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum.

Monday, 26 October 2015 05:49

Pasca Siswazah Pengajian Islam (PSPI)

Sinopsis


Program ini merangkumi pengajian dan penyelidikan dalam bidang falsafah dan ketamadunan Islam dengan pengkhususan yang diminati oleh setiap peserta pada penulisan tesis. Program ini dilaksanakan secara separuh masa selama 2.5 tahun. Terdapat 42 jam kredit yang perlu diselesaikan dengan perincian seperti berikut:-

 

Klasifikasi Kursus – Program Khas Antarabangsa Sarjana Falsafah Mod Penyelidikan

No

Klasifikasi

Jam Kredit

1

Masters Thesis

12

2

CASIS Coursework

30

TOTAL

42

 

 

 

 

 

Syarat-syarat kemasukan


Syarat Kemasukan adalah mengikut “Garispanduan Penilaian Syarat Kemasukan 2008 Pindaan 1/2013 (Mod Penyelidikan)” dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan diringkaskan seperti berikut:-

 

 1. CPA 3.00/4.00
 2. CPA 2.75 hingga 2.99 (dengan sokongan 2 tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan)
 3. CPA 2.50 hingga 2.74 (dengan sokongan 4 tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan)

 

 

Waktu Pengajian


Setiap modul pengajian akan mengambil masa 36 jam untuk diselesaikan yang dibahagikan kepada 4 kali pertemuan. Pengajian akan diadakan di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri yang terletak di Wisma Indah. Jadual pengendalian setiap modul akan disiapkan oleh UTM-CASIS. Pengajian akan dijalankan sebagaimana berikut:-

 

 

 • Jumaat             : 6.30 petang – 9.30 malam
 • Sabtu               : 3.00 petang – 9.00 malam

 

Yuran


Yuran Pendaftaran (termasuk GST)
: $370.00
Yuran Bulanan (termasuk GST)

: $560 setiap bulan /

$16,800 untuk 5 semester

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.


Pensyarah


Tenaga pengajar program ini sepenuhnya disediakan oleh pihak UTM-CASIS.

 Sinopsis


Diploma Psikologi Islam dan Kaunseling dilaksanakan secara separuh masa.

Pelajar perlu menamatkan 60 jam kredit (20 modul).

Program ini disampaikan dalam tempoh 2 tahun 6 bulan atau 5 semester.
Setiap semester mengambil masa 6 bulan dan dibahagikan kepada 2 penggal.
Setiap penggal menawarkan 2 modul dalam tempoh masa lebih kurang 3 bulan.
Peserta harus menamatkan 20 modul (mendapat 60 jam kredit) dalam tempoh masa yang ditetapkan untuk berjaya dalam pengajian.
Disamping itu pengajian ini juga dibuka untuk peserta yang ingin mengikuti pengajian secara odit.

 

Syarat-syarat kemasukan


Peserta yang ingin melanjutkan pengajian ke Diploma Psikologi Islam dan Kaunseling perlu memenuhi syarat di bawah:

 1. Berusia tidak kurang daripada 16 tahun
 2. Telah lulus dan mendapatkan sijil dari salah satu pengajian di bawah:
  - Sijil Psikologi Islam dan Kaunseling (SPIK)
  - Mempunyai latarbelakang pengajian Psikologi dan Kaunseling di institusi lain

 

Pihak pengurusan berhak mengadakan sesi interviu dan keputusannya adalah muktamad.

 

 

Pengajian Secara Odit


 

Pelajar odit mengikuti pengajian secara berkala (part-time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan sahaja dan tidak akan diberikan sijil kelulusan diploma.


Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu untuk pemohon pemohon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.

 

 

Waktu Pengajian


 

Hari dan waktu yang ditawarkan:

DPIK A: Sabtu, 11.15-2.15ptg di Wisma Indah.


Diploma Psikologi Islam dan Kaunseling mengamalkan sistem 2 semester dalam tempoh 12 bulan. Setiap semester mengambil masa 6 bulan dan dibahagikan kepada 2 penggal dengan 10 minggu pengajian dalam setiap penggal, diikuti dengan 4 minggu peperiksaan dan 1 minggu cuti setelah tamat penggal pertama.


 

Prosedur Kemasukan


Peserta yang berminat untuk memasuki program Diploma Psikologi Islam dan Kaunseling perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan:

 1. 2 keping gambar saiz passport
 2. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan
 3. Surat keterangan (testimonial letter) daripada sekolah, jika ada
 4. Salinan surat berhenti atau keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)
 5. Calon tidak dibenarkan untuk membuat pendaftaran selepas 3 minggu pengajian bermula

 

Yuran


 

Yuran Pendaftaran
Diploma : $54.00
Yuran Bulanan
Diploma

: $81 setiap bulan

 

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.

 

Tempoh Pengajian


Tempoh pengajian bagi Diploma Psikologi Islam dan Kaunseling adalah tidak kurang daripada 2 tahun 2 bulan.

 

Al-Zuhri mengamalkan sistem 2 semester dalam jangkamasa 12 bulan.

 

 

Bilangan Semester Peperiksaan Cuti
1 Feb - Apr (10 minggu) Apr (2 minggu) Mei (1 minggu)
2 Mei - Jul (10 minggu) Jul (2 minggu) Ogos (1 minggu)
3 Ogos - Okt (10 minggu) Okt (2 minggu) Nov (1 minggu)
4 Nov - Jan (10 minggu) Jan (2 minggu) Feb (1 minggu)

 

Pensyarah


Pensyarah diploma mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dapat dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum.

Thursday, 28 May 2015 14:12

Kursus Bimbingan Ugama (KBU)

Sinopsisperincian kursus


Kursus selama 1 tahun (36 sesi) ini memberi bimbingan yang menyeluruh mengenai pengetahuan-pengetahuan asas dalam Islam dan membantu peserta dalam menghayati amal dan ibadah seharian. Kursus ini juga bertujuan untuk mempersiapkan peserta untuk menempuh pengajian di peringkat sijil. Kursus ini merangkumi empat komponen utama:


 

1. (KBU I): Hadith 3 serangkai yang terdiri dari Aqidah, Syariah dan Akhlaq, menguraikan aspek-aspek penting ajaran Islam melalui hadith-hadith Rasulullah saw.

 

2. (KBU II): Mengenali hukum-hukum tajwid, memperbaiki dan memperlancar bacaan Al-Qur’an

 

3. (KBU III): Menghayati surah-surah pendek dalam Al-Qur’an

 

4. (KBU IV): Memahami dan menghayati solat-solat wajib dan sunnah


 

Setiap komponen tersebut akan mengambil masa 3 bulan (12 sesi). Kursus ini tidak mempunyai peperiksaan bagi setiap komponennya. Peserta diperbolehkan untuk mengambil salah satu komponen yang dipilih dari kelas yang sedia ada.


 

Waktu Pengajian


Hari & waktu yang ditawarkan:

KBU A: Ahad, 11.15-2.15ptg di Wisma Indah.

 

Pengajian separuh masa Al-Zuhri  dijalankan sekali dalam seminggu, setiap sesi pengajian mengandungi 3 jam. Jadual pengajian separuh masa Al-Zuhri bertukar dari masa ke semasa, untuk mengetahui perincian jadual lebih lanjut, harap hubungi pejabat pendidikan Al-Zuhri.

 


Yuran


Yuran Pendaftaran
Kursus Singkat
: $54.00
Yuran Bulanan
Kursus Singkat

: $81 setiap bulan (selama 3 bulan)

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.Tempoh Pengajian


Kursus ini mengambil masa 3 bulan (12 sesi/minggu) untuk tamat.

 

 

Pensyarah


Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.

 


Thursday, 28 May 2015 13:39

Kursus Fiqh Wanita (KFW)

Sinopsisperincian kursus


Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada peserta mengenai isu-isu Fiqh berkaitan wanita. Kursus selama 16 minggu ini memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk mendalami isu-isu Fiqh yang menjadi tumpuan para fuqaha’.

Pengajian ini dapat memberi faedah kepada mereka untuk mempraktikkan pengajaran yang disbampaikan dengan memperbaiki aktiviti sehari-harian mereka apabila isu-isu fiqh berkenaan berlaku.


Waktu Pengajian


Hari dan waktu pengajian:

KFW A: Sabtu, 11.15-2.15ptg di Wisma Indah.

 

Pengajian separuh masa Al-Zuhri  dijalankan sekali dalam seminggu, setiap sesi pengajian mengandungi 3 jam. Jadual pengajian separuh masa Al-Zuhri bertukar dari masa ke semasa, untuk mengetahui perincian jadual lebih lanjut, harap hubungi pejabat pendidikan Al-Zuhri.

 


Yuran


Yuran Pendaftaran
Kursus Singkat
: $54.00
Yuran Bulanan
Kursus Singkat

: $81 setiap bulan (selama 4 bulan)

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.


Tempoh Pengajian


Kursus ini mengambil masa 4 bulan (16 sesi/minggu) untuk tamat.

 

 

Pensyarah


Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing. • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 3