AL-ZUHRI

Administrator

Administrator

Monday, 15 October 2018 14:53

Kursus Penulisan Islam (KPI)

Sinopsisperincian kursus


Kursus ini bermaksud menanam bibit kesedaran tentang penulisan Islam dan membimbing peserta untuk menjadi penulis Islam yang berwibawa melalui tunjuk ajar tentang etika, adab dan cara penulisan. Di akhir kursus, peserta akan mampu menjana penulisan berciri Islam yang sesuai untuk penerbitan. Peserta akan dibimbing menulis dan menyumbangkan karya kepada media penerbitan. Secara ringkas, objektif kursus ini adalah sebagai berikut:

• Melahirkan kesedaran tentang pentingnya menulis sebagaimana dianjurkan agama.

• Melatih dan melahirkan penulis Islam yang mampu menjana penulisan Islam untuk sejagat.

• Melahirkan warisan berbentuk penulisan menerusi generasi penulis berjiwa Islam.


Waktu Pengajian


Kursus dijalankan secara separuh masa di Al-Zuhri, Wisma Indah.

• Kursus dijalankan dalam tempoh masa 8 sesi dan setiap sesi 3 jam, sekali dalam seminggu

 

Yuran


Yuran Pendaftaran
Kursus Singkat
: $54.00 (*sekali sahaja)
Yuran Bulanan
Kursus Singkat

: $84 setiap bulan

*Yuran termasuk 7% GST


Syarat-Syarat Kemasukan


• Belia dan dewasa 15 tahun ke atas

• Mempunyai pengetahuan asas tentang Islam

 

 

Tenaga Pengajar


A. Rahman Basrun; pengasas Scholastica sebuah wadah yang mempromosikan semangat inteletualisme. Beliau telah memperkenalkan kurikulum yang unik yang meliputi iScience, iAuthor, iOrator. Beliau juga menangani program-program di bawah MOE untuk mempertingkatkan pelajar-pelajar yang berkemampuan tinggi. Beliau pada awalnya adalah seorang wartawan selama 25 tahun di Singapore Press Holdings (SPH). Beliau adalah seorang pensyarah di Andalus dan menulis di Facebook Al-Zuhri.Pengenalan


Diploma Pengajian Islam Zuhri Lanjutan (DPIZL) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa bagi peringkat pos-menengah yang merangkumi pelbagai penghkususan disiplin agama. Di samping pengajian ilmu-ilmu teras agama dalam pengkhususan tersendiri seperti al-Quran, al-Hadith dan al-Syariah dan Aqidah, DPIZL juga menekankan aspek kontekstualisasi dan aplikasi ilmu-ilmu tersebut. DPIZL ini bertujuan memberi peluang kepada lulusan program Diploma dari Al-Zuhri, Andalus, Cordova dan lain-lain institusi pengajian untuk melanjutkan pengajian Islam (bukan sepenuh masa) ke peringkat yang lebih tinggi iaitu peringkat Diploma Lanjutan. Dengan ini mereka dapat peluang untuk mendalami dan meluaskan pemikiran serta kefahaman Islam sejajar dengan keperluan-cabaran semasa.


Syarat-syarat Kemasukan


Peserta yang ingin melanjutkan pengajian ke Diploma Pengajian Islam perlu memenuhi syarat-syarat di bawah:

 1. Berusia tidak kurang daripada 19 tahun
 2. Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat diploma atau pra-universiti di institusi pengajian agama seperti madrasah sepenuh masa, madrasah masjid, persatuan Islam atau agensi swasta.

 

 

Yuran Pengajian


 

Pendaftaran $54

Bulanan $97

yuran tidak termasuk harga nota dan buku.


Bayaran Yuran Melalui GIRO

Sejajar dengan polisi yang sedia ada, para pelajar diwajibkan membayar yuran melalui GIRO. Sila dapatkan borang GIRO dari pejabat seberapa segera, jika anda belum melakukannya. Sila pastikan cap jari atau tandatangan anda di borang GIRO serupa dengan buku bank anda. Potongan yuran melalui GIRO akan dibuat pada tanggal 12 setiap bulan.


Polisi Kelewatan Pembayaran Yuran

 

Tempoh Lewat Membayar Yuran

Tindakan

1 Bulan

Keputusan peperiksaan tidak diberi

2 Bulan

Dilarang menduduki peperiksaan

3 Bulan

Pengajian digantung


 

Kehadiran Modul


 

I. Pelajar perlu menghadiri sekurang-kurangnya 60% dari waktu pengajian setiap modul.

II. Pelajar yang kehadirannya 60% dan ke bawah dilarang menduduki peperiksaan dan perlu mengulangi modul tersebut serta pembayaran yuran yang baru.

III. Pelajar tidak dibenarkan menuntut yuran untuk modul yang tidak dihadiri.

IV. Pelajar yang ingin menangguhkan pengajian perlu menulis surat permohonan beserta alasan yang munasabah kepada jabatan pendidikan.

V. Pelajar juga harus memohon agar pemotongan yuran melalui Giro dihentikan sewaktu penangguhan pengajian.

VI. Jika pelajar gagal melakukan demikian pihak Al-Zuhri tidak akan bertanggungjawab atas pemotongan tersebut dan yuran yang telah dipotong tidak akan dikembalikan.


Program Pengajian


Diploma Lanjutan Pengajian Islam dilaksanakan secara separuh masa. Pelajar perlu menamatkan 24 jam kredit (8 modul). Program ini ditawarkan dalam tempoh 2 tahun atau 4 semester. Setiap semester mengambil masa 6 bulan dan dibahagikan kepada 2 penggal. Setiap penggal menawarkan 1 modul dalam tempoh masa 3 bulan. Peserta harus menamatkan 8 modul (mendapat 24 jam kredit) dalam tempoh masa yang ditetapkan untuk berjaya dalam pengajian. Di samping itu pengajian ini juga dibuka untuk peserta yang ingin mengikuti pengajian secara odit.


 

Program dan Matapelajaran


 

 

Diploma Lanjutan Fiqh & Usul Fiqh

Tarikh Tasyri

Qawaid Fiqhiyyah

Ushul Fiqh

Fiqh Muamalah

Fiqh Munakat & Fiqh Jinayah

Fiqh Mawaris

Masail Fiqhiyah

Ekonomi Islam

 

 

 

Diploma Lanjutan Quran & Sunnah

Qawaid Tafsir

Tafsir Al-Qur’an 1

Tafsir Al-Qur’an 2

Ulumul Qur’an 1

Ulumul Qur’an 2

Ulumul Hadits

Hadith 1

Hadith 2

Diploma Lanjutan Aqidah dan Falsafah

Pengajian Pemikiran Islam di Singapura

Falsafah Islam

Tasawwur Islam

Falsafah Pendidikan Islam

Fiqh Dakwah

Sejarah Peradaban Islam

Kepimpinan dalam Islam

Adab Islam

Diploma Lanjutan Pendidikan Islam

Psikologi Pendidikan 

Strategi Pembelajaran

Psikologi Perkembangan

Sejarah Pendidikan Islam

Ilmu Pendidikan Islam

Pentadbiran Pendidikan Islam

Sejarah Kebudayaan Islam

Teknologi Maklumat dalam Islam


 

Musim Pengajian

 


 

Diploma Lanjutan Pengajian Islam mengamalkan sistem 2 semester dalam tempoh 12 bulan. Setiap semester mengambil masa 6 bulan dan dibahagikan kepada 2 penggal dengan 11 minggu pengajian dalam setiap penggal, diikuti dengan 1 minggu peperiksaan dan 1 minggu cuti setelah tamat setiap penggal.


Semester 1

Penggal 1: Jan – Mac (13 minggu)

11 minggu pengajian

1 minggu peperiksaan

1 minggu cuti penggal


Penggal 2: Apr – Jun (13 minggu)

11 minggu pengajian

1 minggu peperiksaan

1 minggu cuti penggal


Semester 2

Penggal 3: Jul – Sep (13 minggu)

11 minggu pengajian

1 minggu peperiksaan

1 minggu cuti penggal


Penggal 4: Okt – Dis (13 minggu)

11 minggu pengajian

1 minggu peperiksaan

1 minggu cuti penggalSaturday, 30 June 2018 23:42

Kelas Al-Quran & Fardhu Ain (KAFA)

Pengenalan


 

− Program ini menawarkan pengajian asas Al-Qur'an dan solat secara amali bagi pelajar dewasa yang tiada asas pengetahuan mengenai Al-Qur'an dan ibadah harian.

− Ianya mengambil masa selama 9 bulan dan tiada peperiksaan yang dikenakan untuk menamatkan program ini.

Objektif


- Membuka peluang bagi masyarakat Islam dewasa yang berumur 17 tahun ke atas yang belum memiliki asas agama agar dapat mempelajari dan mahir dalam membaca al-Quran serta mengamalkan ibadah harian sebagai identiti utama sebagai seorang Muslim.
- Menambah bilangan yang celik membaca al-Qur’an dan mengamalkan fardhu ‘ain.
- Memberikan kemahiran asas untuk mempelajari Islam lebih mendalam.

 

Waktu Pengajian


Program ini dijalankan sekali dalam seminggu, setiap sesi pengajian mengandungi 2 jam. Jadual pengajian separuh masa Al-Zuhri bertukar dari masa ke semasa, untuk mengetahui perincian jadual lebih lanjut, harap hubungi pejabat pendidikan Al-Zuhri.

 

Hari dan waktu pengajian:

KAFA A: Selasa, 8 - 10 malam.

 

 

Yuran


Yuran Pendaftaran (termasuk GST)

: $54
Yuran Bulanan (termasuk GST)

: $65 setiap bulan /


Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.

 


Sinopsisprospektus


Pengajian separuh masa selama 1 tahun (3 semester) ini sesuai untuk peserta yang berminat untuk belajar bahasa Arab melalui ayat-ayat al-Quran. Kursus ini akan memberi penekanan kepada pelajar dengan pasti, tentang hikmah di sebalik pemilihan bahasa Arab dari bahasa-bahasa yang lain untuk digunakan di dalam al-Quran. Dengan mengikuti pengajian ini ia dapat membantu peserta ke arah menguasai bahasa tersebut untuk tujuan memahami bacaan-bacaan al-Quran bagi surah-surah tertentu. 

Syarat-syarat kemasukan


 

Peserta yang ingin mengikuti pengajian ini perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

 

1.Berusia tidak kurang daripada 16 tahun

2.Telah tamat pengajian Sijil Pengajian Bahasa Arab (SPBA) atau Sijil Pengajian Bahasa Arab Lanjutan (SPBAL) atau yang setaraf dengannya.

 

 

Pengajian Secara Odit


 

Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) tanpa perlu menduduki peperiksaan. Kehadiran perlu mencapai 80% bagi setiap modul.


 

Waktu Pengajian


 

Hari dan waktu yang ditawarkan:

SPBALQ A: Sabtu, 8-11pagi di Wisma Indah.


Pengajian separuh masa Al-Zuhri dijalankan sekali dalam seminggu, setiap sesi pengajian adalah selama 3 jam. Jadual pengajian separuh masa Al-Zuhri bertukar dari masa ke semasa. Untuk mengetahui perincian jadual lebih lanjut, harap hubungi pejabat pendidikan Al-Zuhri atau lungsuri ke bahagian kalender akademik bagi pengajian yang diingini.

 


Prosedur Kemasukan


 

Peserta yang berminat untuk memasuki program Sijil Pengajian Bahasa Arab Lanjutan Al-Quran (SPBALQ) perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan anda:

 

 1. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan.
 2. Keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)

 

 

 

Yuran


 

Yuran Pendaftaran

Sijil

: $54.00

Odit

: $54.00

Yuran Bulanan

Sijil

: $336 setiap semester (4 bulan) /

$84 setiap bulan

Odit

: $84 setiap modul (1 bulan)

 

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.

 

Tempoh Pengajian


 

Pengajian mengambil masa 3 semester (atau 1 tahun) untuk tamat dan setiap semester mengambil masa 4 bulan.

 

Setiap semester mengambil masa 17 minggu, yang mencakupi 16 minggu pengajian dan peperiksaan  beserta 1 minggu cuti.

 

Pelajar akan mengambil 1 komponen yang mempunyai pelbagai pilihan surah untuk setiap semester.

 

Semester

Minggu Pengajian

Cuti

1

Feb - Mei (16 minggu)

Fasa I

Mei (1 minggu)

2

Jun - Sep (16 minggu)

Fasa II

Sep (1 minggu)

3

Okt - Jan (16 minggu)

Fasa III

Jan (1 minggu)

 

Pensyarah


 

Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian di samping mempunyai pengiktirafan ARS sebagai salah satu kriteria pemilihan. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.


Friday, 19 January 2018 03:10

Sijil Lanjutan Bahasa Arab Al-Quran (SLBAQ)

Thursday, 14 January 2016 08:18

Spesialis Diploma Pengajian Al-Quran (SDPQ)

Sinopsis


Kursus ini dinamakan sebagai Spesialis Diploma Pengajian Al-Quran (SDPQ) adalah kerana ia memberikan tumpuan kepada tiga bidang utama pengajian al-Quran yang diperlukan oleh para penuntut pengajian Al-Quran peringkat lanjutan. Ia merupakan satu program pendidikan berterusan yang ditawarkan khusus kepada masyarakat Islam Singapura. Program ini bertujuan untuk meningkatan mutu bacaan al-Quran dan Qiraat melalui kaedah Talaqqi Musyafahah, mengukuhkan lagi pemahaman ayat-ayat Al-Quran melalui kaedah Tafsir al-Tahlili dan memperkasa kaedah penulisan Al-Quran melalui keadah penulisan al-Quran Rasm Uthmani. Program ini terarah kepada memberikan pemberatan (weightage) kepada kedua-dua aspek ‘Ilmi (teori) dan juga A’mali (aplikasi). Dengan mengambil pendekatan yang berteraskan kepada kemahiran (skills-based), program ini diharap dapat mempersiapkan peserta secara seimbang dalam dunia pengajaran dan pembelajaran al-Quran.

 

Syarat-syarat kemasukan


- Berusia tidak kurang dari 17 tahun

- Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat Diploma Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah (DPQS) atau yang setaraf dengannya

- Program Spesialis Diploma Pengajian Al-Quran (SDPQ) terbuka kepada semua graduan pengajian Islam terutama bagi graduan lulusan Diploma Pengajian al-Quran & Sunnah (DPQS) Zuhri. Para guru al-Quran di Singapura juga digalakkan untuk mengikuti program ini bagi meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang Qiraat dan Tafsir al-Quran.


Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu untuk pemohon-pemohon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.

 

Waktu Pengajian


Hari dan waktu yang ditawarkan:

SDPQ A: Ahad, 11.15-2.15ptg di Wisma Indah.

 

Program Spesialis Diploma Pengajian Al-Quran (SDPQ) terbuka kepada semua graduan pengajian Islam terutama bagi graduan lulusan Diploma Pengajian Al-Quran & As-Sunnah (DPQS) Al-Zuhri. Para guru Al-Quran di Singapura juga digalakkan untuk mengikuti program ini bagi meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang Qiraat dan Tafsir Al-Quran.


Program Spesialis Diploma Pengajian Al-Quran (SDPQ) ini mengamalkan sistem 2 semester dalam tempoh 12 bulan. Setiap semester mengambil sebanyak 71 jam diikuti dengan minggu peperiksaan.


Spesialis Diploma Pengajian Al-Quran

Tahun pertama

Semester satu : 71 jam

Semester dua : 71 jam

Jumlah : 142 jam


Tahun kedua

Semester satu : 71 jam

Semester dua : 71 jam

Jumlah : 142 jam


Jumlah Keseluruhan : 284 jam


 

Yuran Pengajian


Specialis Diploma: $84 / sebulan

Pendaftaran: $54 (sekali sahaja)


Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.


 

Pensyarah


Pensyarah diploma mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dapat dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum.

Monday, 26 October 2015 05:49

Pasca Siswazah Pengajian Islam (PSPI)

Sinopsis (UIKA)


Program ini merangkumi pengajian dan penyelidikan dalam bidang Pendidikan Agama Islam. Program ini dilaksanakan secara separuh masa selama 2 hingga 4 tahun. Terdapat 44 jam kredit yang perlu diselesaikan dengan perincian seperti berikut:-

 

Klasifikasi Kursus – Program Khas Antarabangsa Sarjana Falsafah Mod Penyelidikan

No

Klasifikasi

Jam Kredit

1

Masters Thesis

14

2

CASIS Coursework

30

TOTAL

44

 

 

 

 

 

 

 

* Pendaftaran telah dibuka. Kelas akan bermula pada 14 September 2018.

 

Syarat-syarat kemasukan


Syarat Kemasukan adalah mengikut Garispanduan Penilaian Syarat Kemasukan Program Studi Pendidikan Islam, UIKA yang diringkaskan seperti berikut:-

 1. Lulus Ijazah S1
 2. Dan lulus ujian berikut:
  • Ujian tulisan potensi akademik, Pemahaman keislaman dan pendidikan
 • dan Ujian lisan dengan ketua program studi

   Waktu Pengajian


   Setiap modul pengajian akan mengambil masa 36 jam untuk diselesaikan yang dibahagikan kepada 4 kali pertemuan. Pengajian akan diadakan di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri yang terletak di Wisma Indah. Jadual pengendalian setiap modul akan disiapkan oleh Al-Zuhri & UIKA. Pengajian akan dijalankan sebagaimana berikut:-

    

   • Jumaat             : 6.30 petang – 9.30 malam
   • Sabtu               : 3.00 petang – 9.00 malam

   Yuran


   Yuran Pendaftaran (termasuk GST)
   : $370.00
   Yuran Bulanan (termasuk GST)

   : $480 setiap bulan /

   $14,400 untuk 5 semester

   Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.


   Pensyarah


   Tenaga pengajar program ini sepenuhnya disediakan oleh pihak UIKA.

    

   Sinopsis (CASIS)

    


    

   Program ini merangkumi pengajian dan penyelidikan dalam bidang falsafah dan ketamadunan Islam dengan pengkhususan yang diminati oleh setiap peserta pada penulisan tesis. Program ini dilaksanakan secara separuh masa selama 2.5 tahun. Terdapat 42 jam kredit yang perlu diselesaikan dengan perincian seperti berikut:-

   Klasifikasi Kursus – Program Khas Antarabangsa Sarjana Falsafah Mod Penyelidikan

   No

   Klasifikasi

   Jam Kredit

   1

   Masters Thesis

   12

   2

   CASIS Coursework

   30

   TOTAL

   42

    

    

    

    

    

   Syarat-syarat kemasukan


   Syarat Kemasukan adalah mengikut “Garispanduan Penilaian Syarat Kemasukan 2008 Pindaan 1/2013 (Mod Penyelidikan)” dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan diringkaskan seperti berikut:-


   1. CPA 3.00/4.00
   2. CPA 2.75 hingga 2.99 (dengan sokongan 2 tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan)
   3. CPA 2.50 hingga 2.74 (dengan sokongan 4 tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan)

    Waktu Pengajian


    Setiap modul pengajian akan mengambil masa 36 jam untuk diselesaikan yang dibahagikan kepada 4 kali pertemuan. Pengajian akan diadakan di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri yang terletak di Wisma Indah. Jadual pengendalian setiap modul akan disiapkan oleh Al-Zuhri & UIKA. Pengajian akan dijalankan sebagaimana berikut:-

     

    • Jumaat             : 6.30 petang – 9.30 malam
    • Sabtu               : 3.00 petang – 9.00 malam

    Yuran


    Yuran Pendaftaran (termasuk GST)
    : $370.00
    Yuran Bulanan (termasuk GST)

    : $563 setiap bulan /

    $16,890 untuk 5 semester

    Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.

    Pensyarah


    Tenaga pengajar program ini sepenuhnya disediakan oleh pihak UTM - CASIS.


         Sinopsis


    Diploma Psikologi Islam dan Kaunseling dilaksanakan secara separuh masa.

    Pelajar perlu menamatkan 60 jam kredit (20 modul).

    Program ini disampaikan dalam tempoh 2 tahun 6 bulan atau 5 semester.
    Setiap semester mengambil masa 6 bulan dan dibahagikan kepada 2 penggal.
    Setiap penggal menawarkan 2 modul dalam tempoh masa lebih kurang 3 bulan.
    Peserta harus menamatkan 20 modul (mendapat 60 jam kredit) dalam tempoh masa yang ditetapkan untuk berjaya dalam pengajian.
    Disamping itu pengajian ini juga dibuka untuk peserta yang ingin mengikuti pengajian secara odit.

     

    Syarat-syarat kemasukan


    Peserta yang ingin melanjutkan pengajian ke Diploma Psikologi Islam dan Kaunseling perlu memenuhi syarat di bawah:

    1. Berusia tidak kurang daripada 16 tahun
    2. Telah lulus dan mendapatkan sijil dari salah satu pengajian di bawah:
     - Sijil Psikologi Islam dan Kaunseling (SPIK)
     - Mempunyai latarbelakang pengajian Psikologi dan Kaunseling di institusi lain

     

    Pihak pengurusan berhak mengadakan sesi interviu dan keputusannya adalah muktamad.

     

     

    Pengajian Secara Odit


     

    Pelajar odit mengikuti pengajian secara berkala (part-time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan sahaja dan tidak akan diberikan sijil kelulusan diploma.


    Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu untuk pemohon pemohon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.

     

     

    Waktu Pengajian


     

    Hari dan waktu yang ditawarkan:

    DPIK A: Sabtu, 11.15-2.15ptg di Wisma Indah.


    Diploma Psikologi Islam dan Kaunseling mengamalkan sistem 2 semester dalam tempoh 12 bulan. Setiap semester mengambil masa 6 bulan dan dibahagikan kepada 2 penggal dengan 10 minggu pengajian dalam setiap penggal, diikuti dengan 4 minggu peperiksaan dan 1 minggu cuti setelah tamat penggal pertama.


     

    Prosedur Kemasukan


    Peserta yang berminat untuk memasuki program Diploma Psikologi Islam dan Kaunseling perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan:

    1. 2 keping gambar saiz passport
    2. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan
    3. Surat keterangan (testimonial letter) daripada sekolah, jika ada
    4. Salinan surat berhenti atau keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)
    5. Calon tidak dibenarkan untuk membuat pendaftaran selepas 3 minggu pengajian bermula

     

    Yuran


     

    Yuran Pendaftaran
    Diploma : $54.00
    Yuran Bulanan
    Diploma

    : $84 setiap bulan

     

    Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.

     

    Tempoh Pengajian


    Tempoh pengajian bagi Diploma Psikologi Islam dan Kaunseling adalah tidak kurang daripada 2 tahun 2 bulan.

     

    Al-Zuhri mengamalkan sistem 2 semester dalam jangkamasa 12 bulan.

     

     

    Bilangan Semester Peperiksaan Cuti
    1 Feb - Apr (10 minggu) Apr (2 minggu) Mei (1 minggu)
    2 Mei - Jul (10 minggu) Jul (2 minggu) Ogos (1 minggu)
    3 Ogos - Okt (10 minggu) Okt (2 minggu) Nov (1 minggu)
    4 Nov - Jan (10 minggu) Jan (2 minggu) Feb (1 minggu)

     

    Pensyarah


    Pensyarah diploma mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dapat dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum.

    Thursday, 28 May 2015 14:12

    Kursus Bimbingan Ugama (KBU)

    Sinopsisperincian kursus


    Kursus selama 1 tahun (36 sesi) ini memberi bimbingan yang menyeluruh mengenai pengetahuan-pengetahuan asas dalam Islam dan membantu peserta dalam menghayati amal dan ibadah seharian. Kursus ini juga bertujuan untuk mempersiapkan peserta untuk menempuh pengajian di peringkat sijil. Kursus ini merangkumi empat komponen utama:


     

    1. (KBU I): Hadith 3 serangkai yang terdiri dari Aqidah, Syariah dan Akhlaq, menguraikan aspek-aspek penting ajaran Islam melalui hadith-hadith Rasulullah saw.

     

    2. (KBU II): Mengenali hukum-hukum tajwid, memperbaiki dan memperlancar bacaan Al-Qur’an

     

    3. (KBU III): Menghayati surah-surah pendek dalam Al-Qur’an

     

    4. (KBU IV): Memahami dan menghayati solat-solat wajib dan sunnah


     

    Setiap komponen tersebut akan mengambil masa 3 bulan (12 sesi). Kursus ini tidak mempunyai peperiksaan bagi setiap komponennya. Peserta diperbolehkan untuk mengambil salah satu komponen yang dipilih dari kelas yang sedia ada.


     

    Waktu Pengajian


    Hari & waktu yang ditawarkan:

    KBU A: Ahad, 11.15-2.15ptg di Wisma Indah.

     

    Pengajian separuh masa Al-Zuhri  dijalankan sekali dalam seminggu, setiap sesi pengajian mengandungi 3 jam. Jadual pengajian separuh masa Al-Zuhri bertukar dari masa ke semasa, untuk mengetahui perincian jadual lebih lanjut, harap hubungi pejabat pendidikan Al-Zuhri.

     


    Yuran


    Yuran Pendaftaran
    Kursus Singkat
    : $54.00
    Yuran Bulanan
    Kursus Singkat

    : $84 setiap bulan (selama 3 bulan)

    Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.    Tempoh Pengajian


    Kursus ini mengambil masa 3 bulan (12 sesi/minggu) untuk tamat.

     

     

    Pensyarah


    Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.

     


    • «
    •  Start 
    •  Prev 
    •  1 
    •  2 
    •  3 
    •  Next 
    •  End 
    • »
    Page 1 of 3