AL-ZUHRI

Administrator

Administrator

Thursday, 28 May 2015 13:39

Kursus Fiqh Wanita (KFW)

Sinopsisperincian kursus


Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada peserta mengenai isu-isu Fiqh berkaitan wanita. Kursus selama 16 minggu ini memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk mendalami isu-isu Fiqh yang menjadi tumpuan para fuqaha’.

Pengajian ini dapat memberi faedah kepada mereka untuk mempraktikkan pengajaran yang disbampaikan dengan memperbaiki aktiviti sehari-harian mereka apabila isu-isu fiqh berkenaan berlaku.


Waktu Pengajian


Hari dan waktu pengajian:

KFW A: Sabtu, 11.15-2.15ptg di Wisma Indah.

 

Pengajian separuh masa Al-Zuhri  dijalankan sekali dalam seminggu, setiap sesi pengajian mengandungi 3 jam. Jadual pengajian separuh masa Al-Zuhri bertukar dari masa ke semasa, untuk mengetahui perincian jadual lebih lanjut, harap hubungi pejabat pendidikan Al-Zuhri.

 


Yuran


Yuran Pendaftaran
Kursus Singkat
: $54.00
Yuran Bulanan
Kursus Singkat

: $84 setiap bulan (selama 4 bulan)

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.


Tempoh Pengajian


Kursus ini mengambil masa 4 bulan (16 sesi/minggu) untuk tamat.

 

 

Pensyarah


Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.Monday, 05 May 2014 16:33

Kursus Hadith 40 Imam Nawawi (KHIN)

Waktu Pengajianperincian kursus


 

Hari dan waktu pengajian:

KHIN A: Sabtu, 11.15-2.15ptg.

 

Pengajian separuh masa Al-Zuhri  dijalankan sekali dalam seminggu, setiap sesi pengajian mengandungi 3 jam. Jadual pengajian separuh masa Al-Zuhri bertukar dari masa ke semasa, untuk mengetahui perincian jadual lebih lanjut, harap hubungi pejabat pendidikan Al-Zuhri


 

Pengenalan


 

− Kursus ini bertujuan untuk memberi pengetahuan kepada peserta mengenai 40 Hadith Imam Nawawi.

− Kursus selama 20 minggu ini memberi peluang kepada pelajar-pelajar untuk mendalami hadith 40 yang disusun oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Matan Arba'in di mana hadith-hadith tersebut membicarakan mengenai akidah dan tauhid di dalam Islam.

 


Objektif


− Pada akhir program ini, peserta mengenal biografi ringkas Imam An-Nawawi.

− Peserta juga memahami dengan baik isi-isi penting serta pengajaran di sebalik hadith-hadith baginda s.a.w.

− Pada akhir sesi program ini juga, peserta dapat mempraktikkan sunnah-sunnah Nabi yang telah dipelajari.


 

Perincian Modul

 


 

Minggu

1

Topik

Biografi Ringkas Imam An-Nawawi

- Nama dan nasabnya

- Kelahiran dan Wafatnya

- Akhlak dan Sifatnya

- Kitab-kitab susunannya

2

Pengenalan tentang Ilmu Hadith Bab Riwayah & Dirayah

Bab Riwayah:

- Cara periwayatan hadith,

- Penulisan serta pembukuan hadith,

- Cara penyampaian Rasulullah s.a.w.

Bab Dirayah:

- Sanad dan matan,

- cara-cara menerima dan menyampaikan hadith,

- Sifat-sifat rawi

3

Syarah Hadith 1 – 3

Hadith 1: Syarat kesahihan amal dengan niat

Hadith 2: Iman, Islam dan Ihsan

Hadith 3: Rukun Islam

4

Syarah Hadith 4 – 6

Hadith 4: Kejadian ciptaan manusia dan qadha dan qadar

Hadith 5: Kesempurnaan Islam

Hadith 6: Keterangan halal dan haram

5

Syarah Hadith 7 – 8

Hadith 7: Islam adalah agama nasihat

Hadith 8: Tugas Nabi s.a.w menyampaikan risalah Islam

6

Syarah Hadith 9 – 10

Hadith 9: Kewajipan menjauhi larangan dan melaksanakan kewajipan agama

Hadith 10: Allah hanya menerima amalan yang baik, suci, dan bersih

7

Syarah Hadith 11 – 12

Hadith 11: Galakkan menjauhi amalan yang shubhah dan menyangsikan

Hadith 12: Galakkan agar seorang Muslim meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya

8

Syarah Hadith 13 – 14

Hadith 13: Kewajipan seorang Muslim supaya mengasihi saudaranya

Hadith 14: Diri manusia dalam Islam adalah terpelihara

9

 

Syarah Hadith 15 – 16

Hadith 15: Kewajipan berkata baik dan kewajipan memuliakan jiran dan tetamu

Hadith 16: Sifat Sabar dan menahan marah

10

Syarah Hadith 17 – 18

Hadith 17: Kewajipan sifat ihsan terhadap haiwan

Hadith 18: Menjaga sifat taqwa melakukan kebajikan dan bersikap baik terhadap manusia

11

Syarah Hadith 19 – 20

Hadith 19: Kewajipan memelihara suruhan dan larangan Allah, dan memohon darinya

Hadith 20: Kewajipan bersikap malu bagi mencegah perbuatan keji dan maksiat

12

Syarah Hadith 21 – 22

Hadith 21: Istiqamah berpegang pada ajaran Islam membawa kepada kebahagiaan

Hadith 22: Menunaikan kewajipan, menjaga halal dan haram dapat menjamin syurga

13

Syarah Hadith 23 – 24

Hadith 23: Galakkan melakukan amal soleh seperti bersuci, berzikir, solat dan bersedekah

Hadith 24: Pengharaman sifat zalim dan anjuran segera bertaubat

14

Syarah Hadith 25 – 27

Hadith 25: Keluasan pintu untuk melakukan amal soleh dan kebajikan

Hadith 26: Anjuran melakukan ‘Émal baik yang mengeratkan persaudaraan

Hadith 27: Perbezaan antara amal baik dan buruk

15

Syarah Hadith 28 – 29

Hadith 28: Kewajipan mentaati pemimpin dan berpegang pada ajaran Rasulullah s.a.w.

Hadith 29: Amalan yang mendekatkan pada syurga dan menjauhkan dari Neraka

16

Syarah Hadith 30 – 31

Hadith 30: Peringatan melaksanakan kewajipan dan menjauhi larangan

Hadith 31: Amalan yang mendatangkan kasih sayang Allah dan manusia

17

Syarah Hadith 32 – 34

Hadith 32: Larangan melakukan keburukan terhadap orang lain atau diri sendiri

Hadith 33: Dakwaan perlu diiringi dengan bukti

Hadith 34: Kewajipan mencegah kemungkaran dan kejahatan

18

Syarah Hadith 35 – 37

Hadith 35: Anjuran menjaga persaudaraan dan menjauhi suatu yang boleh meretakkannya

Hadith 36: Fadhilat menghulurkan bantuan dan menuntut ilmu

Hadith 37: Belas dan ihsan Allah terhadap manusia

19

Syarah Hadith 38 – 40

Hadith 38: Wilayah Allah terhadap hamba-hambanya yang soleh

Hadith 39: Kesilapan, lupa dan dipaksa adalah suatu yang boleh mendapat

Hadith 40: Peringatan dari sikap lalai dan leka

20

Syarah Hadith 41 – 42

Hadith 41: Kewajipan melaksanakan ajaran Rasulullah s.a.w.

Hadith 42: Keluasan rahmat Allah terhadap hambaNya.


Yuran


 

Yuran Pendaftaran

Sijil

: $54.00

Odit

: $54.00

Yuran Bulanan

Sijil

: $336 setiap semester (4 bulan) /

$84 setiap bulan

Odit

: $84 setiap modul (1 bulan)

Tuesday, 18 December 2012 07:42

Sarjana Muda Pengajian Islam

Sinopsis


Pengajian separuh masa selama 4 tahun (8 semester) ini sesuai untuk lulusan peringkat diploma yang ingin melanjutkan ke peringkat yang lebih tinggi.


Syarat-syarat kemasukan


Peserta yang ingin melanjutkan pengajian ke Sarjana Muda Pengajian Islam perlu memenuhi syarat di bawah:

 1. Berusia tidak kurang daripada 18 tahun
 2. Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal dari salah satu pengajian di bawah:

- Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri (DPIZ)

- Diploma Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah (DPQS)

- Diploma Pengajian Islam Andalus (DPIA

- Diploma Pengajian Islam Cordova (DPIC)

- Diploma dari institusi pengajian Islam lain yang diiktiraf

- Pre Universiti 2 dari madrasah sepenuh masa

Pihak pengurusan berhak mengadakan sesi interviu dan keputusannya adalah muktamad.


Pengajian Secara Odit


Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.


Pihak pengurusan berhak mengadakan sesi interviu terhadap calon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.


Waktu Pengajian


Jumaat dan Sabtu, petang dan malam, Wisma Indah

(Jumaat: 6.30 ptg - 9.30 mlm, rehat ½ jam untuk solat Marghrib dan

Sabtu: 3.00 ptg – 9.00 mlm (rehat ½ jam untuk solat Asar dan Margrib)


*Pendaftaran telah dibuka sekarang! Hubungi kami untuk maklumat lanjut!


Prosedur Kemasukan


Peserta yang berminat untuk memasuki program Sarjana Muda Pengajian Islam perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan anda:

 1. 2 keping gambar saiz passport
 2. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan
 3. Salinan surat berhenti atau keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)Yuran


Yuran Pendaftaran
Ijazah : $214.00
Odit : $107.00
Yuran Bulanan
Ijazah

: $1818 setiap semester (6 bulan) /

$303 setiap bulan

Odit : $303 setiap modul (1 bulan)

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.


Tempoh Pengajian


Tempoh pengajian bagi Sarjana Muda Pengajian Islam adalah tidak kurang daripada 4 tahun (8 semester).


Al-Zuhri mengamalkan sistem 2 semester dalam jangkamasa 12 bulan.Penggal Minggu Pengajian
Peperiksaan Cuti
Semester 1
1 Jul - Nov (20 minggu) Nov - Dis (5 minggu) Dis (1 minggu)
Semester 2
2 Jan - Mei (20 minggu) Mei - Jun (5 minggu) Jun (1 minggu)

Pensyarah


Pensyarah ijazah mempunyai kelulusan minima sarjana dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dapat dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Peratusan pensyarah UIKA adalah sebanyak 60% dan pensyarah Al-Zuhri sebanyak 40%.Tuesday, 18 December 2012 06:41

Diploma Pengajian Islam (DPI)

Sinopsis


Pengajian separuh masa selama 4 tahun (6 semester) ini sesuai untuk lulusan madrasah sepenuh masa yang sudah tamat menengah 4 atau pra-universiti dan ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

 

Syarat-syarat Kemasukan


Peserta yang ingin melanjutkan pengajian ke Diploma Pengajian Islam perlu memenuhi syarat-syarat di bawah:

 1. Berusia tidak kurang daripada 17 tahun
 2. Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat menengah dari salah satu pengajian di bawah atau yang setaraf dengannya:

 

- Kelas Bimbingan Menengah Empat (KBM 4)

- Sijil Pengajian Ugama (SPU)

- Sijil Pengajian Al-Quran (SPA)

 

Pihak pengurusan berhak mengadakan sesi interviu dan keputusannya adalah muktamad.

 

Pengajian Secara Odit


 

Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.


Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu terhadap calon tertentu dan keputusannya adalah muktamad. Peperiksaan kemasukan (entry test) juga akandiberikan untuk memastikan kemahiran bahasa calon menepati taraf yang telah ditetapkan.

 

Waktu Pengajian


 

Hari dan waktu pengajian di Wisma Indah:

DPIZ A: Sabtu, 2.30-5.30ptg

DPIZ B: Ahad, 12.15-3.15ptg

DPIZ C: Ahad, 11.15-2.15ptg

DPIZ D: Rabu, 6.30-9.30mlm

DPIZ E: Ahad, 11.15-2.15ptg.

 

Di Marsiling:

DPIZ A: Ahad, 8-11pg

DPIZ B: Ahad, 11.15-2.15ptg

DPIZ C: Sabtu, 2.30-5.30ptg

 

Pengajian separuh masa Al-Zuhri  dijalankan sekali dalam seminggu, setiap sesi pengajian mengandungi 3 jam. Jadual pengajian separuh masa Al-Zuhri bertukar dari masa ke semasa, untuk mengetahui perincian jadual lebih lanjut, harap hubungi pejabat pendidikan Al-Zuhri


 

Prosedur Kemasukan


Peserta yang berminat untuk memasuki program Diploma Pengajian Islam perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan:

 1. 2 keping gambar saiz passport
 2. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan
 3. Salinan keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)
 4. Calon tidak dibenarkan untuk membuat pendaftaran selepas 3 minggu pengajian bermula

   

  Yuran


  Yuran Pendaftaran
  Diploma : $54.00
  Odit : $54.00
  Yuran Bulanan
  Diploma

   

  : $504 setiap semester (6 bulan) / $84 setiap bulan

  Odit : $84 setiap modul

   

  Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.

  Tempoh Pengajian


   

  Tempoh pengajian bagi Diploma Pengajian Islam adalah tidak kurang daripada 4 tahun (8 semester).

   

  Al-Zuhri mengamalkan sistem 2 semester dalam jangkamasa 12 bulan.

   

  Setiap semester mengambil masa 6 bulan dan dibahagikan kepada 20 minggu pengajian dalam setiap semester, diikuti dengan 4 minggu peperiksaan dan 2 minggu cuti setelah tamat setiap semester .


  Penggal Minggu Pengajian
  Peperiksaan Cuti
  Semester 1
  1 Feb - Apr (10 minggu) Apr (2 minggu) Mei (1 minggu)
  2 Mei - Jul (10 minggu) Julai (2 minggu) Jul (1 minggu)
  Semester 2
  1 Ogos - Okt (10 minggu) Okt (2 minggu) Okt (1 minggu)
  2 Nov - Jan (10 minggu) Januari (2 minggu) Januari (1 minggu)

   

  Pensyarah


  Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.Thursday, 05 January 2012 08:31

Sijil Psikologi Islam dan Kaunseling (SPIK)

 

 

 

"Pengajian Psikologi Islam dan kaunseling yang dipelajari di Al-Zuhri menjadi pelengkap bagi ilmu homeopati yang telah saya pelajari kerana ia menekankan prinsip Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, menganjurkan kita untuk memahami dan memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu sebelum memahami dan memperbaiki diri orang lain, dari segi jasmani, akal dan rohani."

 

~ Cik Nuriyati Alwi, 45 tahun

 

Sinopsis

 


 

Pengajian separuh masa selama 2 tahun (6 semester) ini sesuai untuk peserta yang berminat untuk memperdalami ilmu psikologi dan kaunseling yang berteraskan Islam. Tujuan utamanya ialah agar umat Islam dapat meningkatkan kesedaran dan dan memberikan pemahaman tentang sifat manusia yang dinyatakan di dalam al-Quran & Hadith dan manusia dari teori Barat.

 

Syarat-syarat kemasukan

 


 

Peserta yang ingin mengikuti pengajian Sijil Psikologi Islam dan Kaunseling perlu memenuhi syarat-syarat berikut:


 1. Berusia tidak kurang daripada 16 tahun

 

 

Pengajian Secara Odit

 


 

Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.

 


 

Yuran


Yuran Pendaftaran

Sijil

: $54.00

Odit

: $54.00

Yuran Bulanan

Sijil

: $336 setiap semester (4 bulan) /

$84 setiap bulan

Odit

: $84 setiap modul (1 bulan)

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib


Waktu Pengajian

 


 

Hari dan waktu pengajian:

SPIK A: Sabtu, 8-11pg di Wisma Indah,

SPIK A: Jumaat, 6.30-9.30mlm di Marsiling.

 

Pengajian separuh masa Al-Zuhri  dijalankan sekali dalam seminggu, setiap sesi pengajian mengandungi 3 jam. Jadual pengajian separuh masa Al-Zuhri bertukar dari masa ke semasa, untuk mengetahui perincian jadual lebih lanjut, harap hubungi pejabat pendidikan Al-Zuhri

 

 

Prosedur Kemasukan

 


 

Peserta yang berminat untuk memasuki program Sijil Pengajian Psikologi Islam dan Kaunseling perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan anda:

 

1) Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan

 

2) Keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)

 

Tempoh Pengajian

 


 

Pengajian mengambil masa 6 semester (atau 2 tahun) untuk tamat dan setiap semester mengambil masa 4 bulan.

 

Setiap semester mengambil masa 17 minggu, yang mencakupi 16 minggu pengajian  dan 1 minggu cuti.

 

Pelajar akan mengambil 2 modul untuk setiap semester.


 

Semester Minggu Pengajian
Cuti
1

Feb - Mei (14 minggu)

Modul 1 & 2

Mei (1 minggu)
2

Jun - Sep (14 minggu)

Modul 3 & 4

Sep(1 minggu)
3

Okt - Jan (14 minggu)

Modul 5 & 6

Jan (1 minggu)
4

Feb - Mei (14 minggu)

Modul 1 & 2


Mei (1 minggu)

5

Jun - Sep (14 minggu)

Modul 9 & 10

Sep (1 minggu)
6

Okt - Jan (14 minggu)

Modul 11 & 12

Jan (1 minggu)

 

 

Pensyarah

 


 

Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.

 


 

Untuk maklumat lanjut, hubungi 6344 9252.

 Thursday, 08 December 2011 07:58

Kursus Kaligrafi Arab (KKA)

* Buat sementara waktu kursus ini tidak ditawarkan

 


Sinopsis


 

Kursus singkat selama 4 bulan (16 sesi) ini memberi pendedahan mengenai pengenalan seni kaligrafi Arab (khat), keindahan dan teknik menghasilkannya serta latihan melukis kaligrafi Arab (khat) dengan mengunakan beberapa jenis tulisan terkenal seperti Suluth dan Nasakh.


Syarat-syarat kemasukan


Peserta yang ingin mengikuti kursus Kaligrafi Arab perlu memenuhi syarat-syarat di bawah:

 1. Berusia tidak kurang daripada 16 tahun

 

Waktu Pengajian


 

Pengajian separuh masa Al-Zuhri  dijalankan sekali dalam seminggu, setiap sesi pengajian mengandungi 3 jam. Jadual pengajian separuh masa Al-Zuhri bertukar dari masa ke semasa, untuk mengetahui perincian jadual lebih lanjut, harap hubungi pejabat pendidikan Al-ZuhriYuran


Yuran Pendaftaran
Kursus Singkat : $54
Yuran Bulanan
Kursus Singkat

: $84 setiap bulan (selama 4 bulan)

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.

 

Tempoh Pengajian

Kursus ini mengambil masa 4 bulan (16 sesi/minggu) untuk tamat.

Pensyarah


Pensyarah program ini mempunyai pengalaman dan kemahiran yang bersesuaian dalam bidang ini.

Thursday, 08 December 2011 07:22

Sijil Pengajian Bahasa Arab Lanjutan (SPBAL)


Sinopsis


Pengajian separuh masa selama 2 tahun (6 semester) ini sesuai untuk peserta yang berminat untuk belajar bertutur bahasa Arab pada peringkat lanjutan. Tiada peperiksaan dikenakan untuk program ini.

Syarat-syarat kemasukan


Peserta yang ingin mengikuti pengajian Sijil Pengajian Bahasa Arab perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

  1. Berusia tidak kurang daripada 16 tahun
  2. Mengenal huruf-huruf Hija’iyyah dan pernah belajar mengaji atau mengikuti kursus Iqra’ secara tidak formal atau secara formal di institusi pengajian seperti masjid, persatuan Islam dan agensi swasta.
  3. Telah tamat pengajian Sijil Pengajian Bahasa Arab atau yang setaraf dengannya.

 

Pengajian Secara Odit


 

Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.

 

Waktu Pengajian


 

Hari dan waktu pengajian di Wisma Indah:

SPBAL A: Jumaat, 6.30-9.30mlm

SPBAL B: Sabtu, 8-11pg

SPBAL C: Ahad, 8-11pg

SPBAL E: Sabtu, 9-12tgh

SPBAL F: Jumaat, 6.30-9.30mlm.

 

Pengajian separuh masa Al-Zuhri  dijalankan sekali dalam seminggu, setiap sesi pengajian mengandungi 3 jam. Jadual pengajian separuh masa Al-Zuhri bertukar dari masa ke semasa, untuk mengetahui perincian jadual lebih lanjut, harap hubungi pejabat pendidikan Al-Zuhri.

 

Prosedur Kemasukan


Peserta yang berminat untuk memasuki program Sijil Pengajian Bahasa Arab Lanjutan perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan anda:

 1. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan
 2. Keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)

Yuran


Yuran Pendaftaran
Sijil : $54.00
Odit : $54.00
Yuran Bulanan
Sijil

: $336 setiap semester (4 bulan) /

$84 setiap bulan

Odit : $84 setiap modul (1 bulan)

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.

 

Tempoh Pengajian


Pengajian mengambil masa 6 semester (atau 2 tahun) untuk tamat dan setiap semester mengambil masa 4 bulan.

Setiap semester mengambil masa 17 minggu, yang mencakupi 16 minggu pengajian  dan 1 minggu cuti.

Pelajar akan mengambil 2 modul untuk setiap semester.

Semester Minggu Pengajian
Cuti
1

Okt - Jan (16 minggu)

Modul 1 & 2

Jan (1 minggu)
2

Feb - Mei (16 minggu)

Modul 3 & 4

Mei (1 minggu)
3

Jun - Okt (16 minggu)

Modul 5 & 6

Okt (1 minggu)
4

Okt - Jan (16 minggu)

Modul 1 & 2


Jan (1 minggu)

5

Jun - Sep (14 minggu)

Modul 9 & 10

Sep (1 minggu)
6

Okt - Jan (14 minggu)

Modul 11 & 12

Jan (1 minggu)

Pensyarah


Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.Thursday, 31 March 2011 07:44

test program


Sinopsis


Pengajian sepenuh masa selama 2 tahun (6 semester) ini sesuai untuk lulusan madrasah sepenuh masa yang sudah tamat menengah 4 atau pra-universiti dan ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

 

Syarat-syarat kemasukan


Peserta yang ingin melanjutkan pengajian ke Diploma Pengajian Islam perlu memenuhi syarat-syarat di bawah:
 1. Berusia tidak kurang daripada 16 tahun
 2. Pengajian sekurang-kurangnya 10 tahun di madrasah sepenuh masa atau institusi yang diiktiraf  setaraf dengannya
 3. Berkelulusan Sijil Empat (STE) kelolaan MUIS atau Thanawi Rabi’ (menengah 4) daripada madrasah yang diiktiraf
 4. Mempunyai sekurang-kurangnya 3 kredit GCE ‘O’ Level
 5. Berkelulusan Thanawi ‘Aali (pra-universiti) daripada madrasah atau institusi yang diiktiraf. Para pelajar Thanawi ‘Aali boleh dikecualikan daripada beberapa modul yang telah mereka pelajari setelah mendapat kelulusan daripada Pengurusan.
 6.  Selain daripada kelayakan akademik, sikap positif, aktif, cemerlang dalam kepimpinan dan pengetahuan am diberi keutamaan.

 

Pengajian Secara Odit


Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part-time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan transkrip untuk modul yang diambil dan tidak akan diberikan sijil kelulusan diploma.

Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu terhadap calon tertentu dan keputusannya adalah muktamad. Peperiksaan kemasukan (entry test) juga akandiberikan untuk memastikan kemahiran bahasa calon menepati taraf yang telah ditetapkan.

 

 

Waktu Pengajian


Isnin hingga Jumaat (pagi dan petang)


Prosedur Kemasukan


Peserta yang berminat untuk memasuki program Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan:
 1. 2 keping gambar saiz passport
 2. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan
 3. Surat keterangan (testimonial letter) daripada sekolah, jika ada
 4. Salinan surat berhenti atau keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)
 5. Calon tidak dibenarkan untuk membuat pendaftaran selepas 3 minggu pengajian bermula

 

Yuran


 

Yuran Pendaftaran
Diploma : $100.00
Odit : $50.00
Yuran Bulanan
Diploma

: $800 setiap semester/       $200 setiap bulan

Odit : $50 setiap modul

Tempoh Pengajian


Tempoh pengajian bagi Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri adalah tidak kurang daripada2 tahun (6 semester).


Al-Zuhri mengamalkan sistem 3 semester dalam jangkamasa 12 bulan. Setiap semester mempunyai 15 minggu pengajian dan 2 minggu cuti.

 

Semester Musim Pengajian Peperiksaan Cuti
1 Feb - Mei (15 minggu)
Mei (2 minggu)
2 Jun - Sep (15 minggu)
Jun (2 minggu)
3 Okt - Jan (15 minggu)
Jan (2 minggu)
4 Feb - Mei (15 minggu)
Mei (2 minggu)
5 Jun - Sep (15 minggu)
Jun (2 minggu)
6 Okt - Jan (15 minggu)
Jan (2 minggu)

 

Pensyarah


Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yangbersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untukmemastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajarmendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.

 

 1. Adam Ismail, BA (Da’wah), Universiti Islam Madinah
 2. Fathurrahman Dawoed, BA (Shari’ah), Universiti Islam Madinah
 3. Fatimah Mohd Ali - BA (Shari’ah & Pengajian Islam), Universiti Mut’ah Jordan
 4. Husny Jasin Amin Sahib - BA (Hadith), Universiti Islam Madinah
 5. Mohamed Aidil Subhan bin Mohamed Sulor, BA Hons (Pengajian Bahasa Melayu) Universiti Malaya. MA, Universiti Nanyang Teknologi
 6.  Roselinah Rasiman, BA (Geografi dan Psikologi), Universiti Kebangsaan Singapura
 7.  Siti Fadilah Padale, BA (Bahasa Arab), Universiti Al-Azhar, Egypt
 8.  Tajul Arif Mohd Yusof, BA, Universiti Malaya (Pengajian Bahasa Melayu)
 9.  Umar Mohammad Noor - BA (Hadith), Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta MA, (Hadith), Universiti Omdurman, Sudan
Thursday, 31 March 2011 06:58

Siri Kuliah Zuhri

Klik link di bawah untuk mendengar Siri Kuliah Zuhri :

 

    Siri Kuliah bersama Prof Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 2011

 

  Siri Kuliah bersama Ust TM Fouzy, 26 Julai 2010

 

  Siri Kuliah bersama Prof Syed Muhammad Naquib Al-Attas, 2008   


 

 

 

 

 

 

 


Tuesday, 15 March 2011 09:34

sample


Sinopsis


Pengajian sepenuh masa selama 2 tahun (6 semester) ini sesuai untuk lulusan madrasah sepenuh masa yang sudah tamat menengah 4 atau pra-universiti dan ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

 

Syarat-syarat kemasukan


Peserta yang ingin melanjutkan pengajian ke Diploma Pengajian Islam perlu memenuhi syarat-syarat di bawah:
 1. Berusia tidak kurang daripada 16 tahun
 2. Pengajian sekurang-kurangnya 10 tahun di madrasah sepenuh masa atau institusi yang diiktiraf  setaraf dengannya
 3. Berkelulusan Sijil Empat (STE) kelolaan MUIS atau Thanawi Rabi’ (menengah 4) daripada madrasah yang diiktiraf
 4. Mempunyai sekurang-kurangnya 3 kredit GCE ‘O’ Level
 5. Berkelulusan Thanawi ‘Aali (pra-universiti) daripada madrasah atau institusi yang diiktiraf. Para pelajar Thanawi ‘Aali boleh dikecualikan daripada beberapa modul yang telah mereka pelajari setelah mendapat kelulusan daripada Pengurusan.
 6.  Selain daripada kelayakan akademik, sikap positif, aktif, cemerlang dalam kepimpinan dan pengetahuan am diberi keutamaan.

 

Pengajian Secara Odit


Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part-time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan transkrip untuk modul yang diambil dan tidak akan diberikan sijil kelulusan diploma.

Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu terhadap calon tertentu dan keputusannya adalah muktamad. Peperiksaan kemasukan (entry test) juga akandiberikan untuk memastikan kemahiran bahasa calon menepati taraf yang telah ditetapkan.

 

 

Waktu Pengajian


Isnin hingga Jumaat (pagi dan petang)


Prosedur Kemasukan


Peserta yang berminat untuk memasuki program Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan:
 1. 2 keping gambar saiz passport
 2. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan
 3. Surat keterangan (testimonial letter) daripada sekolah, jika ada
 4. Salinan surat berhenti atau keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)
 5. Calon tidak dibenarkan untuk membuat pendaftaran selepas 3 minggu pengajian bermula

 

Yuran


 

Yuran Pendaftaran
Diploma : $100.00
Odit : $50.00
Yuran Bulanan
Diploma

: $800 setiap semester/       $200 setiap bulan

Odit : $50 setiap modul

Tempoh Pengajian


Tempoh pengajian bagi Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri adalah tidak kurang daripada2 tahun (6 semester).


Al-Zuhri mengamalkan sistem 3 semester dalam jangkamasa 12 bulan. Setiap semester mempunyai 15 minggu pengajian dan 2 minggu cuti.

 

Semester Musim Pengajian Peperiksaan Cuti
1 Feb - Mei (15 minggu)
Mei (2 minggu)
2 Jun - Sep (15 minggu)
Jun (2 minggu)
3 Okt - Jan (15 minggu)
Jan (2 minggu)
4 Feb - Mei (15 minggu)
Mei (2 minggu)
5 Jun - Sep (15 minggu)
Jun (2 minggu)
6 Okt - Jan (15 minggu)
Jan (2 minggu)

 

Pensyarah


Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yangbersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untukmemastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajarmendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.

 

 1. Adam Ismail, BA (Da’wah), Universiti Islam Madinah
 2. Fatimah Mohd Ali - BA (Shari’ah & Pengajian Islam), Universiti Mut’ah Jordan
 3. Husny Jasin Amin Sahib - BA (Hadith), Universiti Islam Madinah
 4. Mohamed Aidil Subhan bin Mohamed Sulor, BA Hons (Pengajian Bahasa Melayu) Universiti Malaya. MA, Universiti Nanyang Teknologi
 5.  Roselinah Rasiman, BA (Geografi dan Psikologi), Universiti Kebangsaan Singapura
 6.  Siti Fadilah Padale, BA (Bahasa Arab), Universiti Al-Azhar, Egypt
 7.  Tajul Arif Mohd Yusof, BA, Universiti Malaya (Pengajian Bahasa Melayu)
 8.  Umar Mohammad Noor - BA (Hadith), Institut Agama Islam Negeri, Jakarta MA, (Hadith), Universiti Islam Omdurman, Sudan
Page 2 of 3