AL-ZUHRI

Administrator

Administrator

Monday, 14 February 2011 01:18

Sijil Pengajian Bahasa Arab (SPBA)

 

Sinopsis


Pengajian separuh masa selama 2 tahun (3 Fasa) ini sesuai untuk peserta yang berminat untuk belajar bertutur asas bahasa Arab dengan mudah. Untuk memperolehi Program ini dilaksanakan dalam tempoh dua tahun yang merangkumi enam semester (3 semester dalam setahun). Pengajian ini dibahagikan kepada tiga fasa. Fasa pertama merangkumi 2 modul, fasa kedua merangkumi 6 modul, manakala fasa ketiga merangkumi 4 modul. Pelajar perlu menyelesaikan kesemua fasa mengikut urutan yang disediakan dan berdasarkan kepada jadual pengajian yang ditetapkan. Setiap semester adalah dalam tempoh tujuh belas minggu (yang mencakupi empat belas minggu pengajian, dua minggu peperiksaan dan seminggu cuti) dengan menawarkan dua modul dan setiap modul mengambil masa tujuh sesi pengajian atau bersamaan dengan 21 jam (3 jam setiap sesi termasuk waktu rehat). Peserta perlu lulus dan menamatkan dua belas modul (yang bersamaan dengan 36 jam kredit) untuk berjaya dalam pengajian.


Syarat-syarat kemasukan


Peserta yang ingin mengikuti pengajian Sijil Pengajian Bahasa Arab perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

 

  1. Berusia tidak kurang daripada 16 tahun
  2. Mengenal huruf-huruf Hija’iyyah dan pernah belajar mengaji atau mengikuti kursus Iqra’ secara tidak formal atau secara formal di institusi pengajian seperti masjid, persatuan Islam dan agensi swasta

 

Pengajian Secara Odit


 

Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.

 

 

 

Waktu Pengajian


 

Hari dan waktu pengajian:

Khamis, 6.30-9.30mlm di Wisma Indah

Ahad, 11.15-2.15ptg di Wisma Indah

Di Marsiling:

SPBA F (Fasa 1): Ahad, 2.30-5.30ptg

SPBA G (Fasa 2): Ahad, 11.15-2.15ptg

SPBA H (Fasa 3): Ahad, 8-11pg

 

Pengajian separuh masa Al-Zuhri  dijalankan sekali dalam seminggu, setiap sesi pengajian mengandungi 3 jam. Jadual pengajian separuh masa Al-Zuhri bertukar dari masa ke semasa, untuk mengetahui perincian jadual lebih lanjut, harap hubungi pejabat pendidikan Al-Zuhri


Prosedur Kemasukan


Peserta yang berminat untuk memasuki program Sijil Pengajian Bahasa Arab perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan anda:

 

 1. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan
 2. Keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)

Yuran


 

Yuran Pendaftaran
Sijil : $54.00
Odit : $54.00
Yuran Bulanan
Sijil

: $336 setiap semester (4 bulan) /

$84 setiap bulan

Odit : $84 setiap modul (1 bulan)

 

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.

 

Tempoh Pengajian


Pengajian mengambil masa 6 semester (atau 2 tahun) untuk tamat dan setiap semester mengambil masa 4 bulan.

 

Setiap semester mengambil masa 17 minggu, yang mencakupi 14 minggu pengajian, 2 minggu peperiksaan dan 1 minggu cuti.

 

Pelajar akan mengambil 2 modul untuk setiap semester.

 

Semester Minggu Pengajian
Peperiksaan Cuti
1

Feb - Mei (14 minggu)

Modul 1 & 2

Mei (2 minggu) Mei (1 minggu)
2

Jun - Sep (14 minggu)

Modul 3 & 4

Sep (2 minggu) Sep (1 minggu)
3

Okt - Jan (14 minggu)

Modul 5 & 6

Jan (2 minggu) Jan (1 minggu)
4

Feb - Mei (14 minggu)

Modul 7 & 8

Mei (2 minggu) Mei (1 minggu)
5

Jun - Sep (14 minggu)

Modul 9 & 10

Sep (2 minggu) Sep (1 minggu)
6

Okt - Jan (14 minggu)

Modul 11 & 12

Jan (2 minggu) Jan (1 minggu)

 

Pensyarah


Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.


Monday, 14 February 2011 01:06

Sijil Pengajian Al-Quran (SPA)

 

Sinopsis


Pengajian separuh masa selama 2 tahun (6 semester) ini sesuai untuk peserta yang ingin memahami Al-Quran dengan lebih baik agar dapat menghayati ajarannya dalam kehidupan seharian.

Syarat-syarat kemasukan


Peserta yang ingin melanjutkan pengajian ke Sijil Pengajian Al-Qur’an perlu memenuhi syarat-syarat di bawah:

 1. Berusia tidak kurang daripada 16 tahun
 2. Pernah mengikuti pengajian Islam secara formal di pelbagai institusi pengajian seperti masjid, persatuan Islam, agensi swasta dan lain-lain
 3. Berupaya membaca Al-Quran secara asas

 

Pengajian Secara Odit


 

Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.

 

 

Waktu Pengajian


 

Hari dan waktu pengajian di Wisma Indah:

SPA A: Sabtu, 2.30-5.30ptg

SPA B: Ahad, 8-11pg

SPA C: Rabu, 6.30-9.30mlm

 

Di Marsiling:

SPA A: Sabtu, 8-11pg

SPA B: Sabtu, 11.15-2.15ptg


Pengajian separuh masa Al-Zuhri  dijalankan sekali dalam seminggu, setiap sesi pengajian mengandungi 3 jam. Jadual pengajian separuh masa Al-Zuhri bertukar dari masa ke semasa, untuk mengetahui perincian jadual lebih lanjut, harap hubungi pejabat pendidikan Al-ZuhriProsedur Kemasukan


Peserta yang berminat untuk memasuki program Sijil Pengajian Al-Quran perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan anda:

 1. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan
 2. Keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)

 

Yuran


 

Yuran Pendaftaran
Sijil : $54.00
Odit : $54.00
Yuran Bulanan
Sijil

: $336 setiap semester (4 bulan) /

$84 setiap bulan

Odit : $84 setiap modul (1 bulan)

 

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.

 

Tempoh Pengajian


Pengajian mengambil masa 6 semester (atau 2 tahun) untuk tamat dan setiap semester mengambil masa 4 bulan.

 

Setiap semester mengambil masa 17 minggu, yang mencakupi 14 minggu pengajian, 2 minggu peperiksaan dan 1 minggu cuti.

 

Pelajar akan mengambil 2 modul untuk setiap semester.

 

Semester Minggu Pengajian
Peperiksaan Cuti
1

Feb - Mei (14 minggu)

Modul 1 & 2

Mei (2 minggu) Mei (1 minggu)
2

Jun - Sep (14 minggu)

Modul 3 & 4

Sep (2 minggu) Sep (1 minggu)
3

Okt - Jan (14 minggu)

Modul 5 & 6

Jan (2 minggu) Jan (1 minggu)
4

Feb - Mei (14 minggu)

Modul 7 & 8

Mei (2 minggu) Mei (1 minggu)
5

Jun - Sep (14 minggu)

Modul 9 & 10

Sep (2 minggu) Sep (1 minggu)
6

Okt - Jan (14 minggu)

Modul 11 & 12

Jan (2 minggu) Jan (1 minggu)

 

Pensyarah


Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.

 


Monday, 14 February 2011 01:03

Sijil Pengajian Ugama (SPU)

 

 

Sinopsis


Pengajian separuh masa selama 2 tahun (6 semester) ini merangkumi pelbagai disiplin agama. Sesuai untuk peserta yang sudah mengikuti pengajian fardhu ’ain peringkat asas di pelbagai institut pengajian Islam.

 

Syarat-syarat kemasukan


Peserta yang ingin mengikuti pengajian Sijil Pengajian Ugama perlu memenuhi syarat-syarat di bawah:

 1. Berusia tidak kurang daripada 16 tahun
 2. Pernah mengikuti pengajian Islam secara formal di pelbagai institusi pengajian seperti masjid, persatuan Islam, agensi swasta dan lain-lain
 3. Atau mempunyai sijil darjah 6 peringkat madrasah mingguan masjid

 

Pengajian Secara Odit


 

Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.

 

 

Waktu Pengajian


 

Hari dan waktu pengajian di Wisma Indah:

SPU A: Sabtu, 2.30-5.30ptg

SPU B: Ahad, 8-11pg

SPU C: Rabu, 6.30-9.30mlm

SPU D: Ahad, 8-11pg

SPU E: Sabtu, 11.15-2.15ptg.

 

Di Marsiling:

SPU A: Sabtu, 8-11pg

SPU B: Sabtu, 11.15-2.15ptg.


Pengajian separuh masa Al-Zuhri  dijalankan sekali dalam seminggu, setiap sesi pengajian mengandungi 3 jam. Jadual pengajian separuh masa Al-Zuhri bertukar dari masa ke semasa, untuk mengetahui perincian jadual lebih lanjut, harap hubungi pejabat pendidikan Al-ZuhriProsedur Kemasukan


Peserta yang berminat untuk memasuki program Sijil Pengajian Ugama perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan anda:

 1. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan
 2. Keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)

 

Yuran


 

Yuran Pendaftaran
Sijil : $54.00
Odit : $54.00
Yuran Bulanan
Sijil

: $336 setiap semester (4 bulan) /

$84 setiap bulan

Odit : $84 setiap modul (1 bulan)

 

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.

 

Tempoh Pengajian


Pengajian mengambil masa 6 semester (atau 2 tahun) untuk tamat dan setiap semester mengambil masa 4 bulan.

 

Setiap semester mengambil masa 17 minggu, yang mencakupi 14 minggu pengajian, 2 minggu peperiksaan dan 1 minggu cuti.

 

Pelajar akan mengambil 2 modul untuk setiap semester.

 

Semester Minggu Pengajian
Peperiksaan Cuti
1

Feb - Mei (14 minggu)

Modul 1 & 2

Mei (2 minggu) Mei (1 minggu)
2

Jun - Sep (14 minggu)

Modul 3 & 4

Sep (2 minggu) Sep (1 minggu)
3

Okt - Jan (14 minggu)

Modul 5 & 6

Jan (2 minggu) Jan (1 minggu)
4

Feb - Mei (14 minggu)

Modul 7 & 8

Mei (2 minggu) Mei (1 minggu)
5

Jun - Sep (14 minggu)

Modul 9 & 10

Sep (2 minggu) Sep (1 minggu)
6

Okt - Jan (14 minggu)

Modul 11 & 12

Jan (2 minggu) Jan (1 minggu)

 

 

Pensyarah


Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.

Monday, 14 February 2011 00:37

Diploma Pengajian Bahasa Arab (DPBA)

 

 

Sinopsis


Pengajian separuh masa selama 4 tahun (8 semester) ini sesuai untuk lulusan Sijil Pengajian Bahasa Arab (SPBA) yang ingin menguasai penggunaan bahasa Arab dengan pelbagai modul-modul yang menarik.

 

Syarat-syarat kemasukan


Peserta yang ingin melanjutkan pengajian ke Diploma Pengajian Bahasa Arab perlu memenuhi syarat di bawah:

  1. Berusia tidak kurang daripada 17 tahun
  2. Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam Sijil Pengajian Bahasa Arab (SPBA) atau institusi yang setaraf dengannya

 

   Pihak pengurusan berhak mengadakan sesi interviu dan keputusannya adalah muktamad.

    

    

   Pengajian Secara Odit


    

   Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.

    

   Pihak pengurusan berhak mengadakan sesi interviu terhadap calon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.

    

    

   Waktu Pengajian


    

   Hari dan waktu pengajian di Wisma Indah:

   DPBA A: Sabtu, 8-11pg

   DPBA B: Rabu, 6.30-9.30mlm

   DPBA C: Sabtu, 12-3ptg

   DPBA D: Ahad, 8-11pg

   DPBA E: Sabtu, 11.15-2.15ptg.

    

   Di Marsiling:

   DPBA A: Sabtu, 2.30-5.30ptg

    

   Pengajian separuh masa Al-Zuhri  dijalankan sekali dalam seminggu, setiap sesi pengajian mengandungi 3 jam. Jadual pengajian separuh masa Al-Zuhri bertukar dari masa ke semasa, untuk mengetahui perincian jadual lebih lanjut, harap hubungi pejabat pendidikan Al-Zuhri


    

    

   Prosedur Kemasukan


   Peserta yang berminat untuk memasuki program Diploma Pengajian Bahasa Arab perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan anda:

   1. 2 keping gambar saiz passport
   2. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan
   3. Salinan surat berhenti atau keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)

    

   Yuran


    

   Yuran Pendaftaran
   Diploma : $54.00
   Odit : $54.00
   Yuran Bulanan
   Diploma

   : $504 setiap semester (6 bulan) /

   $84 setiap bulan

   Odit : $84 setiap modul (1 bulan)

    

   Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.

    

   Tempoh Pengajian


   Tempoh pengajian bagi Diploma Pengajian Bahasa Arab adalah tidak kurang daripada 4 tahun (8 semester).

    

   Al-Zuhri mengamalkan sistem 2 semester dalam jangkamasa 12 bulan.

    

   Setiap semester mengambil masa 6 bulan dan dibahagikan kepada 20 minggu pengajian dalam setiap semester, diikuti dengan 4 minggu peperiksaan dan 2 minggu cuti setelah tamat setiap semester.

    

    

   Penggal Minggu Pengajian
   Peperiksaan Cuti
   Semester 1
   1 Feb - Apr (10 minggu) Apr (2 minggu) Mei (1 minggu)
   2 Mei - Jul (10 minggu) Julai (2 minggu) Jul (1 minggu)
   Semester 2
   3 Ogos - Okt (10 minggu) Okt (2 minggu) Okt (1 minggu)
   4 Nov - Jan (10 minggu) Januari (2 minggu) Januari (1 minggu)

    

   Pensyarah


   Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.

    

    

   Sinopsis


   Pengajian separuh masa selama 4 tahun (8 semester) ini sesuai untuk lulusan peringkat Sijil Ugama atau Al-Quran yang ingin memahami ilmu-ilmu teras Al-Quran dan Al-Sunnah serta  memahami aspek-aspek penting berkaitan bahasa Arab Al-Quran dan Al-Sunnah.

    

    

   Syarat-syarat kemasukan


   Peserta yang ingin melanjutkan pengajian ke Diploma Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah perlu memenuhi syarat di bawah:

   1. Berusia tidak kurang daripada 17 tahun
   2. Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat menengah dari salah satu pengajian di bawah atau yang setarafnya:

   - Kelas Bimbingan Menengah Empat (KBM 4)

   - Sijil Pengajian Ugama (SPU)

   - Sijil Pengajian Al-Quran (SPA)

   - Diploma Pengajian Islam Andalus (DPIA)

    

   Pihak pengurusan berhak mengadakan sesi interviu dan keputusannya adalah muktamad.

    

    

   Pengajian Secara Odit


    

   Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.

    

   Pihak pengurusan berhak mengadakan sesi interviu terhadap calon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.

    

    

   Waktu Pengajian


    

   Hari dan waktu pengajian di Wisma Indah:

   DPQS A: Ahad, 8-11pg

   DPQS B: Ahad, 8-11pg

   DPQS C: Sabtu, 2.30-5.30ptg

   DPQS D: Khamis, 6.30-9.30mlm

   DPQS E: Sabtu, 8-11pg.

    

   Di Marsiling:

   DPQS A: Sabtu, 8-11pg

   DPQS B: Ahad, 2.30-5.30ptg

    

   Pengajian separuh masa Al-Zuhri  dijalankan sekali dalam seminggu, setiap sesi pengajian mengandungi 3 jam. Jadual pengajian separuh masa Al-Zuhri bertukar dari masa ke semasa, untuk mengetahui perincian jadual lebih lanjut, harap hubungi pejabat pendidikan Al-Zuhri


    

   Prosedur Kemasukan


   Peserta yang berminat untuk memasuki program Diploma Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan anda:

   1. 2 keping gambar saiz passport
   2. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan
   3. Salinan surat berhenti atau keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)

    

   Yuran


    

   Yuran Pendaftaran
   Diploma : $54.00
   Odit : $54.00
   Yuran Bulanan
   Diploma

   : $504 setiap semester (6 bulan) /

   $84 setiap bulan

   Odit : $84 setiap modul (1 bulan)

    

   Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.

    

   Tempoh Pengajian


   Tempoh pengajian bagi Diploma Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah adalah tidak kurang daripada 4 tahun (8 semester).

    

   Al-Zuhri mengamalkan sistem 2 semester dalam jangkamasa 12 bulan.

    

   Setiap semester mengambil masa 6 bulan dan dibahagikan kepada 20 minggu pengajian dalam setiap semester, diikuti dengan 4 minggu peperiksaan dan 2 minggu cuti setelah tamat setiap semester .


    

   Penggal Minggu Pengajian
   Peperiksaan Cuti
   Semester 1
   1 Feb - Apr (10 minggu) Apr (2 minggu) Mei (1 minggu)
   2 Mei - Jul (10 minggu) Julai (2 minggu) Jul (1 minggu)
   Semester 2
   1 Ogos - Okt (10 minggu) Okt (2 minggu) Okt (1 minggu)
   2 Nov - Jan (10 minggu) Januari (2 minggu) Januari (1 minggu)

   Pensyarah


   Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.

    

    

    

    


   Monday, 14 February 2011 00:33

   Pra Diploma Pengajian Islam (PPI)

   Sinopsis


   Pengajian sepenuh masa selama 2 tahun (6 semester) ini sesuai untuk lulusan dari sekolah konvensional yang sudah tamat GCE 'O' atau GCE 'A' dan berhasrat untuk melanjutkan pengajian ke Diploma Pengajian Islam (DPI).

    

   Syarat-syarat kemasukan


   Peserta yang ingin melanjutkan pengajian ke Pra-Diploma Pengajian Islam perlu memenuhi syarat-syarat di bawah:

   1. Berusia tidak kurang daripada 16 tahun
   2. Mempunyai sekurang-kurangnya 3 kredit GCE ‘O’ Level
   3. Mempunyai kelulusan peperiksaan darjah 6 peringkat madrasah kelolaan MUIS atau setaraf dengannya.
   4. Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu untuk calon tertentu dan keputusannya adalah muktamad. Peperiksaan kemasukan (entry test) juga akan diberikan untukmemastikan kemahiran bahasa calon menepati taraf yang telah ditetapkan.

    

   Pengajian Secara Odit


    

   Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.


   Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu terhadap calon tertentu dankeputusannya adalah muktamad. Peperiksaan kemasukan (entry test) juga akan diberikan untuk memastikan kemahiran bahasa calon menepati taraf yang telah ditetapkan.

    

    

   Waktu Pengajian


   Isnin hingga Jumaat (pagi dan petang) - Wisma Indah


   Prosedur Kemasukan


   Peserta yang berminat untuk memasuki program Pra-Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan:

   1. 2 keping gambar saiz passport
   2. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan
   3. Surat keterangan (testimonial letter) daripada sekolah, jika ada
   4. Salinan surat berhenti atau keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)
   5. Calon tidak dibenarkan untuk membuat pendaftaran selepas 3 minggu pengajian bermula

    

   Yuran


    

   Yuran Pendaftaran
   Pra Diploma : $107.00
   Odit : $54.00
   Yuran Bulanan
   Pra Diploma : $828 Setiap Semester/ $207 Setiap Bulan
   Odit : $46 Setiap Modul

   Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.

    

   Tempoh Pengajian


   Tempoh pengajian bagi Pra-Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri adalah tidak kurang daripada 2 tahun (6 semester).


   Al-Zuhri mengamalkan sistem 3 semester dalam jangkamasa 12 bulan. Setiap semester mempunyai 15 minggu pengajian dan 2 minggu cuti.

    

   Semester Musim Pengajian Peperiksaan Cuti
   1 Feb - Mei (15 minggu) Mei (2 minggu)
   2 Jun - Sep (15 minggu) Jun (2 minggu)
   3 Okt - Jan (15 minggu) Jan (2 minggu)
   4 Feb - Mei (15 minggu) Mei (2 minggu)
   5 Jun - Sep (15 minggu) Jun (2 minggu)
   6 Okt - Jan (15 minggu) Jan (2 minggu)

   Pensyarah


   Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.

    

   1. Fatimah Mohd Ali - BA, Hons (Shari’ah & Pengajian Islam), Universiti Mut’ah Jordan
   2. Mohamed Salehin Bin Mohamed Deros - BA (Syariah & Pengajian Islam), Universiti Kuwait
   3. Nur Aamal Binte Arif - BA (Syariah), Universiti Al-Azhar, Keherah Mesir & MA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (Fiqh & Usul Fiqh)

    

    

   Sunday, 13 February 2011 15:27

   Diploma Pengajian Islam (DPI)

   Sinopsis


   Pengajian sepenuh masa selama 2 tahun (6 semester) ini sesuai untuk lulusan madrasah sepenuh masa yang sudah tamat menengah 4 atau pra-universiti dan ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

    

   Syarat-syarat kemasukan


   Peserta yang ingin melanjutkan pengajian ke Diploma Pengajian Islam perlu memenuhi syarat-syarat di bawah:

   1. Berusia tidak kurang daripada 16 tahun
   2. Pengajian sekurang-kurangnya 10 tahun di madrasah sepenuh masa atau institusi yang diiktiraf  setaraf dengannya
   3. Berkelulusan Sijil Empat (STE) kelolaan MUIS atau Thanawi Rabi’ (menengah 4) daripada madrasah yang diiktiraf
   4. Mempunyai sekurang-kurangnya 3 kredit GCE ‘O’ Level
   5. Selain daripada kelayakan akademik, sikap positif, aktif, cemerlang dalam kepimpinan dan pengetahuan am diberi keutamaan.

    

   Pengajian Secara Odit


    

   Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.


   Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu terhadap calon tertentu dan keputusannya adalah muktamad. Peperiksaan kemasukan (entry test) juga akandiberikan untuk memastikan kemahiran bahasa calon menepati taraf yang telah ditetapkan.

    

    

   Waktu Pengajian


   Isnin hingga Jumaat (pagi dan petang) - Wisma Indah


   Prosedur Kemasukan


   Peserta yang berminat untuk memasuki program Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan:

   1. 2 keping gambar saiz passport
   2. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan
   3. Surat keterangan (testimonial letter) daripada sekolah, jika ada
   4. Salinan surat berhenti atau keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)
   5. Calon tidak dibenarkan untuk membuat pendaftaran selepas 3 minggu pengajian bermula

    

   Yuran


    

   Yuran Pendaftaran
   Diploma : $107.00
   Odit : $54.00
   Yuran Bulanan
   Diploma

   : $936 setiap semester/$234 setiap bulan

   Odit : $57 setiap modul

    

   Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.

    

   Tempoh Pengajian


   Tempoh pengajian bagi Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri adalah tidak kurang daripada2 tahun (6 semester).


   Al-Zuhri mengamalkan sistem 3 semester dalam jangkamasa 12 bulan. Setiap semester mempunyai 15 minggu pengajian dan 2 minggu cuti.

    

   Semester Musim Pengajian Peperiksaan Cuti
   1 Feb - Mei (15 minggu) Mei (2 minggu)
   2 Jun - Sep (15 minggu) Jun (2 minggu)
   3 Okt - Jan (15 minggu) Jan (2 minggu)
   4 Feb - Mei (15 minggu) Mei (2 minggu)
   5 Jun - Sep (15 minggu) Jun (2 minggu)
   6 Okt - Jan (15 minggu) Jan (2 minggu)

    

   Pensyarah


   Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yangbersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untukmemastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajarmendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.

    

   1. Fatimah Mohd Ali - BA (Shari’ah & Pengajian Islam), Universiti Mut’ah Jordan
   2. Mohamed Salehin Bin Mohamed Deros - BA, Syariah & Pengajian Islam, Universiti Kuwait
   3. Nur Aamal Binte Arif - BA, Syariah, Universiti Al-Azhar, Keherah Mesir & MA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (Fiqh & Usul Fiqh)
   4. Siti Fadilah Padale, BA (Bahasa Arab), Universiti Al-Azhar, Egypt

    


   Page 3 of 3