AL-ZUHRI

Sarjana
Sarjana

Sarjana (3)

Friday, 04 November 2016 09:33

Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab (SMPBA)

Written by Administrator


SinopsisPengajian separuh masa selama 4 tahun (8 semester) ini sesuai untuk lulusan peringkat diploma yang ingin melanjutkan ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidang pengajian Bahasa Arab.Komponen Pengajian

Komponen pengajian SMPBA adalah sebagai berikut: -


Komponen

Semester

(4 Tahun Pengajian)

Jam Kredit

Perkuliahan

1 - 8

130

Praktikum Mengajar

7 - 8

4

Kuliah Kerja Nyata

8

4

Seminar Proposal Skripsi

7

2

Skripsi

7 - 8

6

Total

145


Syarat-syarat kemasukan


Peserta yang ingin melanjutkan pengajian ke Sarjana Muda Pengajian Islam perlu memenuhi syarat di bawah:

1. Berusia tidak kurang dari 18 tahun

2. Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal dari salah satu pengajian di bawah:

- Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri (DPI) Sepenuh Masa

- Diploma Pengajian Bahasa Arab Al-Zuhri (DPBA)

- Thanawi ʿĀli (Pra - Universiti) dari madrasah sepenuh masa


Pihak pengurusan berhak mengadakan sesi interviu dan keputusannya adalah muktamad


Waktu Pengajian


Jumaat dan Sabtu, petang dan malam, Wisma Indah

(Jumaat: 6.30 ptg - 9.30 mlm, rehat ½ jam untuk solat Marghrib dan

Sabtu: 3.00 ptg – 9.00 mlm (rehat ½ jam untuk solat Asar dan Margrib)


Prosedur Kemasukan


Peserta yang berminat untuk memasuki program Sarjana Muda Pengajian Islam perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan anda:

1. 2 Keping gambar saiz passport

2. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan

3. Salinan surat berhenti atau keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikut program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)


Yuran


Yuran Pendaftaran
Ijazah : $214.00
Odit : $107.00
Yuran Bulanan
Ijazah

: $1800 setiap semester (6 bulan) /

$300 setiap bulan

Odit : $300 setiap modul (1 bulan)

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.


Tempoh Pengajian


Tempoh pengajian bagi Sarjana Muda Pengajian Islam adalah tidak kurang daripada 4 tahun (8 semester).

Al-Zuhri mengamalkan sistem 2 semester dalam jangkamasa 12 bulan.


Penggal Minggu Pengajian
Peperiksaan Cuti
Semester 1
1 Jul - Nov (20 minggu) Nov - Dis (5 minggu) Dis (1 minggu)
Semester 2
2 Jan - Mei (20 minggu) Mei - Jun (5 minggu) Jun (1 minggu)

Pensyarah


Pensyarah ijazah mempunyai kelulusan minima sarjana dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dapat dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Peratusan pensyarah UNIDA adalah sebanyak 60% dan pensyarah Al-Zuhri sebanyak 40%.
Monday, 26 October 2015 05:49

Pasca Siswazah Pengajian Islam (PSPI)

Written by Administrator

Sinopsis
Program ini merangkumi pengajian dan penyelidikan dalam bidang falsafah dan ketamadunan Islam dengan pengkhususan yang diminati oleh setiap peserta pada penulisan tesis. Program ini dilaksanakan secara separuh masa selama 2.5 tahun. Terdapat 42 jam kredit yang perlu diselesaikan dengan perincian seperti berikut:-

 

Klasifikasi Kursus – Program Khas Antarabangsa Sarjana Falsafah Mod Penyelidikan

No

Klasifikasi

Jam Kredit

1

Masters Thesis

12

2

CASIS Coursework

30

TOTAL

42

 

 

 

 

 

Syarat-syarat kemasukan


Syarat Kemasukan adalah mengikut “Garispanduan Penilaian Syarat Kemasukan 2008 Pindaan 1/2013 (Mod Penyelidikan)” dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan diringkaskan seperti berikut:-

 

  1. CPA 3.00/4.00
  2. CPA 2.75 hingga 2.99 (dengan sokongan 2 tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan)
  3. CPA 2.50 hingga 2.74 (dengan sokongan 4 tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan)

 

 

Waktu Pengajian


Setiap modul pengajian akan mengambil masa 36 jam untuk diselesaikan yang dibahagikan kepada 4 kali pertemuan. Pengajian akan diadakan di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri yang terletak di Wisma Indah. Jadual pengendalian setiap modul akan disiapkan oleh UTM-CASIS. Pengajian akan dijalankan sebagaimana berikut:-

 

 

  • Jumaat             : 6.30 petang – 9.30 malam
  • Sabtu               : 3.00 petang – 9.00 malam

 

Yuran


Yuran Pendaftaran (termasuk GST)
: $370.00
Yuran Bulanan (termasuk GST)

: $560 setiap bulan /

$16,800 untuk 5 semester

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.


Pensyarah


Tenaga pengajar program ini sepenuhnya disediakan oleh pihak UTM-CASIS.

Tuesday, 18 December 2012 07:42

Sarjana Muda Pengajian Islam

Written by Administrator

Sinopsis


Pengajian separuh masa selama 4 tahun (8 semester) ini sesuai untuk lulusan peringkat diploma yang ingin melanjutkan ke peringkat yang lebih tinggi.


Syarat-syarat kemasukan


Peserta yang ingin melanjutkan pengajian ke Sarjana Muda Pengajian Islam perlu memenuhi syarat di bawah:

  1. Berusia tidak kurang daripada 18 tahun
  2. Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal dari salah satu pengajian di bawah:

- Diploma Pengajian Islam Al-Zuhri (DPIZ)

- Diploma Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah (DPQS)

- Diploma Pengajian Islam Andalus (DPIA

- Diploma Pengajian Islam Cordova (DPIC)

- Diploma dari institusi pengajian Islam lain yang diiktiraf

- Pre Universiti 2 dari madrasah sepenuh masa

Pihak pengurusan berhak mengadakan sesi interviu dan keputusannya adalah muktamad.


Pengajian Secara Odit


Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.


Pihak pengurusan berhak mengadakan sesi interviu terhadap calon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.


Waktu Pengajian


Jumaat dan Sabtu, petang dan malam, Wisma Indah

(Jumaat: 6.30 ptg - 9.30 mlm, rehat ½ jam untuk solat Marghrib dan

Sabtu: 3.00 ptg – 9.00 mlm (rehat ½ jam untuk solat Asar dan Margrib)


*Pendaftaran telah dibuka sekarang! Hubungi kami untuk maklumat lanjut!


Prosedur Kemasukan


Peserta yang berminat untuk memasuki program Sarjana Muda Pengajian Islam perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan anda:

  1. 2 keping gambar saiz passport
  2. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan
  3. Salinan surat berhenti atau keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)Yuran


Yuran Pendaftaran
Ijazah : $214.00
Odit : $107.00
Yuran Bulanan
Ijazah

: $1734 setiap semester (6 bulan) /

$300 setiap bulan

Odit : $300 setiap modul (1 bulan)

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.


Tempoh Pengajian


Tempoh pengajian bagi Sarjana Muda Pengajian Islam adalah tidak kurang daripada 4 tahun (8 semester).


Al-Zuhri mengamalkan sistem 2 semester dalam jangkamasa 12 bulan.Penggal Minggu Pengajian
Peperiksaan Cuti
Semester 1
1 Jul - Nov (20 minggu) Nov - Dis (5 minggu) Dis (1 minggu)
Semester 2
2 Jan - Mei (20 minggu) Mei - Jun (5 minggu) Jun (1 minggu)

Pensyarah


Pensyarah ijazah mempunyai kelulusan minima sarjana dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dapat dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Peratusan pensyarah UIKA adalah sebanyak 60% dan pensyarah Al-Zuhri sebanyak 40%.