AL-ZUHRI

Administrator

Administrator

Sunday, 08 September 2019 15:30

Sarjana Muda Pengajian Islam (SMPI) - UIKA

 

PENDAHULUAN


Sarjana Muda Pengajian Islam kerjasama dengan Fakultas Agama Islam - Universitas Ibn Khaldun (FAI – UIKA) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa bagi peringkat sarjana muda yang merangkumi pengajian dalam bidang Pendidikan Agama Islam. SMPI Zuhri-UIKA bertujuan memberi peluang kepada lulusan program diploma pengajian Islam di Al-Zuhri, Andalus dan Cordova dan lain-lain institusi yang diiktiraf untuk melanjutkan pengajian Islam secara separuh masa ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan ini mereka mendapat peluang untuk mendalami dan meluaskan pemikiran serta kefahaman Islam sejajar dengan keperluan-cabaran semasa yang sesuai dengan konteks tempatan.


 

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN


• Berusia tidak kurang dari 17 tahun

• Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat diploma pengajian Islam di Al-Zuhri, Andalus, Cordova dan lain-lain institusi pendidikan yang diiktiraf


Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu untuk pemohon pemohon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.MUSIM PENGAJIAN


Musim pengajian menempuh sistem semester sebagaimana berikut: -

1. Semester 1, Januari – Jun

2. Semester 2, Julai – Disember


Dengan susunan modul sebagaimana berikut: -

 

BIL

MATA KULIAH AL-ZUHRI

SKS

URUTAN SEMESTER

1

Ulum al-Hadits

3

1

2

Pengantar Pengajian Islam

3

3

Fiqh Ibadah dan Muamalah

3

4

Bahasa Arab 1

3

5

Pendidikan Nasional dan Pengajian Silang Budaya

3

6

Ulum al-Qur'an

3

2

7

Tasawur Islam

4

8

Tafsir al-Qur'an 1

3

9

Sejarah Peradaban Islam

4

10

Pengantar Psikologi Islam

3

11

Fiqh Munakahat dan Mawaris

3

3

12

Pengajian Pemikiran Islam Singapore 1

3

13

Kepentingan Al-Qur'an dan Al-Hadits

3

14

Bahasa Arab 2

3

15

Bahasa Inggeris

4

16

Sejarah Pendidikan Islam

3

4

17

Akhlak dan Tazkiyah al-Nafs

3

18

Psikologi Perkembangan

3

19

Ilmu Pendidikan Islam

3

20

Teknologi Maklumat

3

21

Fiqh Jinayah dan Siyasah

3

5

22

Bahasa Arab 3

3

23

Bahasa Inggeris Pendidikan

3

24

Tafsir Al-Qur'an 2

4

25

Psikologi Belajar

3

26

Qawa'id Fiqh

3

6

27

Bimbingan Kaunseling Islam

3

28

Pengembangan Kurikulum & Evaluasi PAI

3

29

Pentadbiran Pendidikan Islam

4

30

Ushul al-Fiqh Kependidikan

3

31

Fiqh Dakwah

3

7

32

Ekonomi Islam

3

33

Metodologi kajian  

4

34

Strategi dan Metode Pembelajaran & Pengembangan Profesi Guru

4

35

Statistik Pendidikan

4

36

Perencanaan Sistem Pembelajaran PAI

2

8

37

Bahasa Arab Profesi

3

38

Pengajian Pemikiran Islam Singapore 2

4

39

Filsafat Pendidikan Islam & Integrasi Sains

4

40

Microteaching

3

TUGASAN AKHIR

 

Skripsi (Komprehensif dan Munaqosyah)

6

 

 

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

3

 

 

Praktik Profesi Keguruan (PPK)

6

 

 

 

144

 


 SISTEM PENILAIAN


 

Penilaian dijalankan merangkumi komponen-komponen pengajian seperti berikut: -

 

Komponen

Semester

Jam Kredit

Perkuliahan (39 Modul)

1 - 8

132

Praktikum Mengajar (PPL)

7 - 8

4

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

7 - 8

3

Penulisan Skripsi

7 - 8

6

Ujian Komprehensif & Ujian Skripsi

-

-

Total

145PENGANUGERAHAN SIJIL


Sijil dianugerahkan berdasarkan kepada Purata Timbunan Mata Nilaian Gred yang terkumpul selepas pengajian ditamatkan dan penulisan skripsi diselesaikan

 


JALUR PENGAJIAN


 

Peserta yang berjaya menamatkan pengajian SMPI Zuhri-UIKA berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program master di program Pasca Siswazah Pengajian Islam kerjasama Zuhri dan UIKA dan universiti-universiti lain di Indonesia atau Malaysia.

 

YURAN PENGAJIAN


Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $214.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $303.00 sebulan (dibayar melalui giro).

 

 

Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.Sunday, 08 September 2019 07:27

Pasca Siswazah Pengajian Islam (PSPI) - CASIS

 

PENDAHULUAN


Pasca Siswazah Pengajian Islam kerjasama dengan Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban Raja Zarith Sofiah (RZS CASIS) – Universiti Teknologi Malaysia (UTM) ditawarkan bagi peringkat Master dan Phd yang merangkumi pengajian dan penyelidikan dalam bidang falsafah, sains dan peradaban Islam. PSPI Zuhri-CASIS bertujuan memberi peluang kepada lulusan sarjana muda dari institusi yang diiktiraf untuk melanjutkan pengajian Islam ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan ini mereka mendapat peluang untuk mendalami dan meluaskan pemikiran serta kefahaman Islam sejajar dengan keperluan-cabaran semasa yang sesuai dengan konteks tempatan.


 

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN


• Berusia tidak kurang dari 17 tahun

• Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat sarjana muda atau diploma lanjutan setaraf sarjana muda di Al-Zuhri, Andalus, Cordova dan lain-lain institusi pendidikan yang diiktiraf


Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu untuk pemohon pemohon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.MUSIM PENGAJIAN


Musim pengajian menempuh sistem semester sebagaimana berikut: -

1. Semester 1, Sept – Feb

2. Semester 2, Mac – Ogos


Dengan susunan modul sebagaimana berikut: -

 

KURSUS WAJIB UNIVERSITI (6 UNITS)

 

UHW 6023

Philosophy of Science and Civilisation | equivalent to CASIS 1023: Islamic Philosophy and Methodology of Science

ULP 0010

Research Methodology | equivalent to CASIS 1033: History and Methodology of Islamic Science and Technology

KURSUS WAJIB PROGRAM (15 UNITS)

 

MTI 1013

Worldview and Epistemic Frameworks

MTI 1023

Islamic Philosophy of Science

MTI 1033

History and Methodology of Islamic Science and Technology

MTI 1043

Qur’an and Hadith: Principles, Methodology and Contemporary Challenges

MTI 1053

Decolonisation and Islamisation of Contemporary Knowledge

KURSUS ELEKTIF (9 UNITS)

 

MTI 1113

Islamic Economic Thought and Institutions

MTI 1123

Islamic Political Thought and Institutions

MTI 1133

Islam in Malay History and Culture

MTI 1143

Islam and World History

MTI 1153

Shari‘ah in Contemporary Societies

MTI 1163

Major Muslim Scientists

MTI 1173

Major Muslim Thinkers

MTI 1183

Tasawwuf in Islamic Tradition

MTI 1193

Reading in Classical Texts

MTI 1203

Reading in Contemporary Texts

MTI 1213

Religion, Development and Human Culture

MTI 1233

Islam and Urban Development

MTI 1243

Islam and Other Faiths

MTI 1253

Islam and Architecture


 

SISTEM PENILAIAN


 

Penilaian dijalankan merangkumi komponen-komponen pengajian seperti berikut: -

 

Klasifikasi Kursus – Program Khas Antarabangsa Sarjana Falsafah Mod Penyelidikan

No

Klasifikasi

Jam Kredit

1

Penulisan Tesis

12

2

Kursus

30

TOTAL

42
PENGANUGERAHAN SIJIL


Sijil dianugerahkan berdasarkan kepada Purata Timbunan Mata Nilaian Gred yang terkumpul selepas semua kursus dan penulisan tesis diselesaikan.

 JALUR PENGAJIAN


 

Peserta yang berjaya menamatkan pengajian PSPI Zuhri-UIKA berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program Phd di universiti-universiti Indonesia atau Malaysia.

 

YURAN PENGAJIAN


Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $370.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $560.00 sebulan (dibayar melalui giro).

 

 

Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.Monday, 15 October 2018 14:53

Kursus Penulisan Islam (KPI)

Sinopsisperincian kursus


Kursus ini bermaksud menanam bibit kesedaran tentang penulisan Islam dan membimbing peserta untuk menjadi penulis Islam yang berwibawa melalui tunjuk ajar tentang etika, adab dan cara penulisan. Di akhir kursus, peserta akan mampu menjana penulisan berciri Islam yang sesuai untuk penerbitan. Peserta akan dibimbing menulis dan menyumbangkan karya kepada media penerbitan. Secara ringkas, objektif kursus ini adalah sebagai berikut:

• Melahirkan kesedaran tentang pentingnya menulis sebagaimana dianjurkan agama.

• Melatih dan melahirkan penulis Islam yang mampu menjana penulisan Islam untuk sejagat.

• Melahirkan warisan berbentuk penulisan menerusi generasi penulis berjiwa Islam.


Waktu Pengajian


Kursus dijalankan secara separuh masa di Al-Zuhri, Wisma Indah.

• Kursus dijalankan dalam tempoh masa 8 sesi dan setiap sesi 3 jam, sekali dalam seminggu

 

Yuran


Yuran Pendaftaran
Kursus Singkat
: $54.00 (*sekali sahaja)
Yuran Bulanan
Kursus Singkat

: $84 setiap bulan

*Yuran termasuk 7% GST


Syarat-Syarat Kemasukan


• Belia dan dewasa 15 tahun ke atas

• Mempunyai pengetahuan asas tentang Islam

 

 

Tenaga Pengajar


A. Rahman Basrun; pengasas Scholastica sebuah wadah yang mempromosikan semangat inteletualisme. Beliau telah memperkenalkan kurikulum yang unik yang meliputi iScience, iAuthor, iOrator. Beliau juga menangani program-program di bawah MOE untuk mempertingkatkan pelajar-pelajar yang berkemampuan tinggi. Beliau pada awalnya adalah seorang wartawan selama 25 tahun di Singapore Press Holdings (SPH). Beliau adalah seorang pensyarah di Andalus dan menulis di Facebook Al-Zuhri.


Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.


 

PENDAHULUAN


Diploma Pengajian Islam Lanjutan (DPIL) bertujuan memberi peluang kepada lulusan program Diploma Al-Zuhri, Andalus, Cordova dan lain-lain untuk melanjutkan pengajian Islam secara separuh masa ke peringkat yang lebih tinggi iaitu peringkat Diploma Lanjutan pengajian Islam dengan tempoh masa bersesuaian dengan profil pelajar dewasa yang bekerja. Dengan ini mereka mendapat peluang untuk mendalami dan meluaskan pemikiran serta kefahaman Islam sejajar dengan keperluan-cabaran semasa.

Diploma Pengajian Islam Lanjutan (DPIL) ditawarkan yang merangkumi pelbagai pengkhususan disiplin agama. Di samping pengajian ilmu-ilmu teras agama dalam pengkhususan tersendiri seperti al-Quran, al-Hadith dan al-Syariah dan Aqidah. Program ini juga menekankan aspek kontekstualisasi dan aplikasi ilmu-ilmu tersebut.

 

 

SYARAT-SYARAT KEMASUKAN


• Berusia tidak kurang dari 19 tahun

• Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat diploma atau pra universiti di institusi pengajian agama seperti madrasah masjid, persatuan Islam atau agensi swasta.

 

 

SISTEM PENILAIAN


Penilaian dijalankan secara berterusan dan di akhir setiap semester mengikut ketetapan institusi dan pensyarah. Penilaian meliputi peperiksaan, tugasan, pembentangan dalam kelas dan kehadiran.

 

 

PENGANUGERAHAN SIJIL


Sijil Diploma Pengajian Islam Lanjutan akan dianugerahkan mengikut kelas-kelas yang berdasarkan kepada Himpunan Purata Timbunan Nilai Gred yang terkumpul selepas pengajian ditamatkan.

 

 

YURAN PENGAJIAN


Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $54.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $99.00 sebulan (dibayar melalui giro).


Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.


Sila ke lelaman www.zuhri.com.sg untuk maklumat terperinci program DPIZL.

 Saturday, 30 June 2018 23:42

Kelas Al-Quran & Fardhu Ain (KAFA)

Pengenalan


 

− Program ini menawarkan pengajian asas Al-Qur'an dan solat secara amali bagi pelajar dewasa yang tiada asas pengetahuan mengenai Al-Qur'an dan ibadah harian.

− Ianya mengambil masa selama 9 bulan dan tiada peperiksaan yang dikenakan untuk menamatkan program ini.

Objektif

 


 

- Membuka peluang bagi masyarakat Islam dewasa yang berumur 17 tahun ke atas yang belum memiliki asas agama agar dapat mempelajari dan mahir dalam membaca al-Quran serta mengamalkan ibadah harian sebagai identiti utama sebagai seorang Muslim.
- Menambah bilangan yang celik membaca al-Qur’an dan mengamalkan fardhu ‘ain.
- Memberikan kemahiran asas untuk mempelajari Islam lebih mendalam.

 

Waktu Pengajian

 


Program ini dijalankan sekali dalam seminggu, setiap sesi pengajian mengandungi 2 jam. Jadual pengajian separuh masa Al-Zuhri bertukar dari masa ke semasa, untuk mengetahui perincian jadual lebih lanjut, harap hubungi pejabat pendidikan Al-Zuhri.

 

Hari dan waktu pengajian:

KAFA A: Selasa, 8 - 10 malam.

 

 

 

 

 

 

Yuran


Yuran Pendaftaran (termasuk GST)
: $54
Yuran Bulanan (termasuk GST)

: $65 setiap bulan /


Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.

 

Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.


Sinopsisprospektus


Pengajian separuh masa selama 1 tahun (3 semester) ini sesuai untuk peserta yang berminat untuk belajar bahasa Arab melalui ayat-ayat al-Quran. Kursus ini akan memberi penekanan kepada pelajar dengan pasti, tentang hikmah di sebalik pemilihan bahasa Arab dari bahasa-bahasa yang lain untuk digunakan di dalam al-Quran. Dengan mengikuti pengajian ini ia dapat membantu peserta ke arah menguasai bahasa tersebut untuk tujuan memahami bacaan-bacaan al-Quran bagi surah-surah tertentu. 

Syarat-syarat kemasukan


 

Peserta yang ingin mengikuti pengajian ini perlu memenuhi syarat-syarat berikut:

 

  1.Berusia tidak kurang daripada 16 tahun

   2.Telah tamat pengajian Sijil Pengajian Bahasa Arab (SPBA) atau Sijil Pengajian Bahasa Arab Lanjutan (SPBAL) atau yang setaraf dengannya.

     

     

    Pengajian Secara Odit


     

    Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) tanpa perlu menduduki peperiksaan. Kehadiran perlu mencapai 80% bagi setiap modul.


     

     

    Waktu Pengajian


     

    Hari dan waktu yang ditawarkan:

    SPBALQ A: Sabtu, 8-11pagi di Wisma Indah.


    Pengajian separuh masa Al-Zuhri dijalankan sekali dalam seminggu, setiap sesi pengajian adalah selama 3 jam. Jadual pengajian separuh masa Al-Zuhri bertukar dari masa ke semasa. Untuk mengetahui perincian jadual lebih lanjut, harap hubungi pejabat pendidikan Al-Zuhri atau lungsuri ke bahagian kalender akademik bagi pengajian yang diingini.

     


    Prosedur Kemasukan


     

    Peserta yang berminat untuk memasuki program Sijil Pengajian Bahasa Arab Lanjutan Al-Quran (SPBALQ) perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan anda:

     

    1. Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan.
    2. Keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)

     

     

     

    Yuran


     

    Yuran Pendaftaran

    Sijil

    : $54.00

    Odit

    : $54.00

    Yuran Bulanan

    Sijil

    : $336 setiap semester (4 bulan) /

    $84 setiap bulan

    Odit

    : $84 setiap modul (1 bulan)

     

    Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.

     

     

    Tempoh Pengajian


     

    Pengajian mengambil masa 3 semester (atau 1 tahun) untuk tamat dan setiap semester mengambil masa 4 bulan.

     

    Setiap semester mengambil masa 17 minggu, yang mencakupi 16 minggu pengajian dan peperiksaan  beserta 1 minggu cuti.

     

    Pelajar akan mengambil 1 komponen yang mempunyai pelbagai pilihan surah untuk setiap semester.

     

    Semester

    Minggu Pengajian

    Cuti

    1

    Feb - Mei (16 minggu)

    Fasa I

    Mei (1 minggu)

    2

    Jun - Sep (16 minggu)

    Fasa II

    Sep (1 minggu)

    3

    Okt - Jan (16 minggu)

    Fasa III

    Jan (1 minggu)

     

     

    Pensyarah


     

    Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian di samping mempunyai pengiktirafan ARS sebagai salah satu kriteria pemilihan. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.


    Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.    PENDAHULUAN


    Sijil Pengajian Bahasa Arab Lanjutan Al-Quran (SPBALQ) ditawarkan oleh Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri untuk peserta dewasa. Ianya merupakan kesinambungan dari program SPBA dan SPBAL di mana ia merangkumi aspek penerapan ilmu Bahasa Arab dalam ayat-ayat Al-Quran. Kursus ini akan memberi penekanan kepada pelajar dengan pasti, tentang hikmah di sebalik pemilihan bahasa Arab dari bahasa-bahasa yang lain untuk digunakan di dalam al-Quran. Dengan mengikuti pengajian ini ia dapat membantu peserta ke arah menguasai bahasa tersebut untuk tujuan memahami bacaan-bacaan al-Quran bagi surah-surah tertentu

     

     

    SYARAT-SYARAT KEMASUKAN


    Peserta yang ingin mengikuti pengajian Sijil Lanjutan Bahasa Arab Al-Quran perlu memenuhi syaratsyarat berikut:

    • Berusia tidak kurang daripada 16 tahun.

    • Berkelulusan dari Program Bahasa Arab Al-Zuhri SPBA, SPBAL, DPBA atau yang setaraf.


    Pihak pengurusan akan menilai sekiranya diperlukan pelajar untuk mengambil ujian kemasukan bagi yang berkelulusan dari pengajian Bahasa Arab di luar institut Al-Zuhri


    Pengajian Secara Odit

    Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) tanpa perlu menduduki peperiksaan. Kehadiran perlu mencapai 80% bagi setiap modul.

     

     

    MUSIM PENGAJIAN


    Semester 1 :

    Minggu Pengajian : Feb – Mei (14 minggu)

    Minggu Peperiksaan : Mei (1 minggu)

    Minggu Cuti : Mei (1 minggu)


    Semester 2 :

    Minggu Pengajian : Jun – Sep (14 minggu)

    Minggu Peperiksaan : Sep (1 minggu)

    Minggu Cuti : Sep (1 minggu)


    Semester 3 :

    Minggu Pengajian : Okt – Jan (14 minggu)

    Minggu Peperiksaan : Jan (1 minggu)

    Minggu Cuti : Jan (1 minggu)

     

     

    SISTEM PENILAIAN


    Penilaian dijalankan secara berterusan pada akhir setiap semester. Tujuan penilaian berterusan ialah untuk membolehkan peserta dan pensyarah menilai kebolehan dan pencapaian seseorang peserta dari masa ke semasa supaya peserta dan pensyarah dapat mengambil tindakan yang sewajarnya.

     

     

    PENGANUGERAHAN SIJIL


    Sijil Lanjutan Bahasa Arab Al-Quran akan dianugerahkan mengikut kelas-kelas yang berdasarkan kepada Purata Timbunan Mata Nilaian Gred yang terkumpul selepas pengajian ditamatkan.


    Syarat-syarat penganugerahan sijil:

    Sijil dianugerahkan kepada pelajar yang telah memenuhi syarat-syarat berikut:

    1. Telah memenuhi syarat-syarat keperluan Sijil iaitu menamatkan 3 komponen atau 36 jam kredit.

    2. Mendapat keseluruhan Purata Timbunan Mata Nilaian Gred yang tidak kurang dari 2.00.

    3. Mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah.

    4. Pengesahan dari Jabatan Akademik.

    5. Telah melunaskan semua yuran yang ditetapkan.

     

     

    JALUR SPBALQ


    Peserta yang berjaya menamatkan pengajian SPBALQ berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program separuh masa seperti program Diploma Pengajian Islam (DPIZ) atau program Diploma Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah (DPQS) di Institut Pengajian Al-Zuhri.

     

     

    YURAN PENGAJIAN


    Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $54.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $86.00 sebulan (dibayar melalui giro).

     

    Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.

    Thursday, 14 January 2016 08:18

    Spesialis Diploma Pengajian Al-Quran (SDPQ)

    PENDAHULUAN


    Kursus ini dinamakan sebagai Spesialis Diploma Pengajian Al-Quran (SDPQ) adalah kerana ia memberikan tumpuan kepada tiga bidang utama pengajian al-Quran yang diperlukan oleh para penuntut pengajian Al-Quran peringkat lanjutan.


    Program ini bertujuan untuk meningkatan mutu bacaan al-Quran dan Qiraat melalui kaedah Talaqqi Musyafahah, mengukuhkan lagi pemahaman ayat-ayat Al-Quran melalui kaedah Tafsir al-Tahlili dan memperkasa kaedah penulisan Al-Quran melalui keadah penulisan al-Quran Rasm Uthmani. Program ini terarah kepada memberikan pemberatan (weightage) kepada kedua-dua aspek ‘Ilmi (teori) dan juga A’mali (aplikasi). Dengan mengambil pendekatan yang berteraskan kepada kemahiran (skills-based), program ini diharap dapat mempersiapkan peserta secara seimbang dalam dunia pengajaran dan pembelajaran al-Quran.

     

     

    SYARAT-SYARAT KEMASUKAN


    • Berusia tidak kurang dari 17 tahun

    • Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat Diploma Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah (DPQS) atau yang setaraf dengannya.

    • Program Spesialis Diploma Pengajian Al-Quran (SDPQ) terbuka kepada semua graduan pengajian Islam terutama bagi graduan lulusan Diploma Pengajian al-Quran & Sunnah (DPQS) Zuhri.

    • Para guru al-Quran di Singapura juga digalakkan untuk mengikuti program ini bagi meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang Qiraat dan Tafsir al-Quran.


    Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu untuk pemohon pemohon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.

     

     

    MUSIM PENGAJIAN


    Program Spesialis Diploma Pengajian Al-Quran (SDPQ) ini mengamalkan sistem 2 semester dalam tempoh 12 bulan. Setiap semester mengambil sebanyak 71 jam diikuti dengan minggu peperiksaan.


    Tahun pertama:

    Semester satu: 71 jam

    Semester dua: 71 jam

    Jumlah: 142 jam


    Tahun kedua:

    Semester satu: 71 jam

    Semester dua: 71 jam

    Jumlah: 142 jam


    Jumlah keseluruhan: 284 jam


     

    SISTEM PENILAIAN


    Penilaian akan dijalankan dalam dua cara:


    1. Penilaian secara berterusan (continuous assessment). Pelajar akan diminta untuk membaca teks pelajaran, berkongsi kefahaman daripada bahan bacaan yang diberikan dan menganalisa teks menurut konteks dahulu dan semasa. Tujuan penilaian berterusan ini adalah untuk mengukur pencapaian pelajar dan memastikan mereka dapat mengikuti pelajaran dengan lebih efektif.


    2. Penilaian akan dijalankan pada akhir setiap penggal. Soalan yang diajukan adalah dalam bentuk lisan dan tulisan. Ia membantu pensyarah menilai kebolehan dan merekodkan pencapaian pelajar dalam bentuk markah dari masa ke masa agar pelajar dan pensyarah dapat mengambil tindakan yang sewajarnya.

     

     

    PENGANUGERAHAN SIJIL


    Sijil Spesialis Diploma Pengajian Al-Quran akan dikeluarkan secara bersama di antara Quraniyyah Institute dengan Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri. Pelajar akan dianugerahkan sijil berdasarkan kepada Himpunan Purata Timbunan Nilai Gred yang terkumpul selepas pengajian ditamatkan.

     

     

    YURAN PENGAJIAN


    Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $54.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $88.00 sebulan (dibayar melalui giro).


    Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.


    Sila ke lelaman www.zuhri.com.sg untuk maklumat terperinci program SDPQ.


     

    PENDAHULUAN


    Pasca Siswazah Pengajian Islam kerjasama dengan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun (SPS – UIKA) ditawarkan sebagai pengajian separuh masa bagi peringkat master yang merangkumi pengajian dan penyelidikan dalam bidang Pendidikan Agama Islam. PSPI Zuhri-UIKA bertujuan memberi peluang kepada lulusan program Sarjana Muda Pengajian Islam atau Diploma Pengajian Islam Lanjutan di Zuhri, Andalus dan Cordova dan lain-lain institusi yang diiktiraf untuk melanjutkan pengajian Islam secara separuh masa ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan ini mereka mendapat peluang untuk mendalami dan meluaskan pemikiran serta kefahaman Islam sejajar dengan keperluan-cabaran semasa yang sesuai dengan konteks tempatan.


     

    SYARAT-SYARAT KEMASUKAN


    • Berusia tidak kurang dari 17 tahun

    • Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat sarjana muda atau diploma lanjutan setaraf sarjana muda di Al-Zuhri, Andalus, Cordova dan lain-lain institusi pendidikan yang diiktiraf


    Lembaga Pengurusan berhak mengadakan sesi interviu untuk pemohon pemohon tertentu dan keputusannya adalah muktamad.    MUSIM PENGAJIAN


    Musim pengajian menempuh sistem semester sebagaimana berikut: -

    1. Semester 1, Sept – Feb

    2. Semester 2, Mac – Ogos


    Dengan susunan modul sebagaimana berikut: -

     

    NAMA MATA KULIAH

    SEM

    SKS

    Matrikulasi Ilmu Pendidikan Islam

    1

    0

    Matrikulasi Teknik Penulisan Jurnal Ilmiah

    1

    0

    Islamic Worldview I

    1

    3

    Tafsir Hadits Pendidikan Islam I

    1

    3

    Filsafat Pendidikan Islam

    1

    3

    Psikologi Pendidikan Islam

    1

    3

    Kebijakan Pendidikan Nasional

    2

    3

    Peradaban dan Pembaharuan Pendidikan Islam

    2

    3

    Metodologi Penelitian Kualitatif I

    2

    3

    Metodologi Penelitian Kuantitatif I

    2

    3

    Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Pendidikan Islam

    2

    3

    Analisis Kurikulum Pendidikan Islam

    3

    3

    Seminar Proposal Penelitian

    4

    1

    Seminar Hasil Penelitian

    4

    1

    Komprehensif

    4

    1

    Tesis

    4

    6

     

     

     

    Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam

    SEM

    SKS

    Manajemen Pendidikan Islam

    3

    3

    Supervisi Pendidikan Islam

    3

    3

     

     

     

    Konsentrasi Pendidikan dan Pemikiran Islam

    SEM

    SKS

    Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer

    3

    3

    Perbandingan Pemikiran Pendidikan Islam dan Barat

    3

    3


     

    SISTEM PENILAIAN


     

    Penilaian dijalankan merangkumi komponen-komponen pengajian seperti berikut: -

     

    Komponen

    Jam Kredit

    12 modul pengajian

    36

    Seminar proposal penelitian

    1

    Seminar hasil penelitian

    2

    Peperiksaan komprehensif

    1

    Tesis

    6

    Total

    45

    PENGANUGERAHAN SIJIL


    Sijil dianugerahkan berdasarkan kepada Purata Timbunan Mata Nilaian Gred yang terkumpul selepas pengajian ditamatkan dengan maklumat dan rincian seperti berikut: -

     

    Program Pengajian

    Pendidikan Agama Islam (PAI)

    Gelar Akademik

    Master Pendidikan

    Jenis Pengajian

    Perkuliahan dan Penulisan Tesis

    Lama Pengajian

    2 tahun

    Pengkhususan

    Pendidikan Islam     


    JALUR PENGAJIAN


     

    Peserta yang berjaya menamatkan pengajian PSPI Zuhri-UIKA berpeluang untuk meneruskan pengajian mereka ke program Phd di universiti-universiti Indonesia atau Malaysia.

     

    YURAN PENGAJIAN


    Yuran pendaftaran bagi kursus ini adalah sebanyak $370.00 sahaja yang perlu dibayar sekali sahaja semasa pendaftaran. Manakala yuran bulanan adalah sebanyak $480.00 sebulan (dibayar melalui giro).

     

     

    Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.    • «
    •  Start 
    •  Prev 
    •  1 
    •  2 
    •  3 
    •  Next 
    •  End 
    • »
    Page 1 of 3