AL-ZUHRI

Sijil Psikologi Islam dan Kaunseling (SPIK)

 

 

 

"Pengajian Psikologi Islam dan kaunseling yang dipelajari di Al-Zuhri menjadi pelengkap bagi ilmu homeopati yang telah saya pelajari kerana ia menekankan prinsip Islam berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, menganjurkan kita untuk memahami dan memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu sebelum memahami dan memperbaiki diri orang lain, dari segi jasmani, akal dan rohani."

 

~ Cik Nuriyati Alwi, 45 tahun

 

Sinopsis

 


 

Pengajian separuh masa selama 2 tahun (6 semester) ini sesuai untuk peserta yang berminat untuk memperdalami ilmu psikologi dan kaunseling yang berteraskan Islam. Tujuan utamanya ialah agar umat Islam dapat meningkatkan kesedaran dan dan memberikan pemahaman tentang sifat manusia yang dinyatakan di dalam al-Quran & Hadith dan manusia dari teori Barat.

 

Syarat-syarat kemasukan

 


 

Peserta yang ingin mengikuti pengajian Sijil Psikologi Islam dan Kaunseling perlu memenuhi syarat-syarat berikut:


 1. Berusia tidak kurang daripada 16 tahun

 

   

   Pengajian Secara Odit

    


    

   Peserta odit berpeluang mengikuti pengajian secara berkala (part time) mengikut modul-modul yang diminati. Mereka akan diberikan sijil penyertaan dan tidak perlu menduduki peperiksaan.

    


    

   Yuran


    

   Yuran Pendaftaran

   Sijil

   : $54.00

   Odit

   : $54.00

   Yuran Bulanan

   Sijil

   : $336 setiap semester (4 bulan) /

   $84 setiap bulan

   Odit

   : $84 setiap modul (1 bulan)

    

   Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib


   Waktu Pengajian

    


    

   Hari dan waktu pengajian:

   SPIK A: Sabtu, 8-11pg di Wisma Indah,

   SPIK A: Jumaat, 6.30-9.30mlm di Marsiling.

    

   Pengajian separuh masa Al-Zuhri  dijalankan sekali dalam seminggu, setiap sesi pengajian mengandungi 3 jam. Jadual pengajian separuh masa Al-Zuhri bertukar dari masa ke semasa, untuk mengetahui perincian jadual lebih lanjut, harap hubungi pejabat pendidikan Al-Zuhri

    

    

   Prosedur Kemasukan

    


    

   Peserta yang berminat untuk memasuki program Sijil Pengajian Psikologi Islam dan Kaunseling perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut bersama permohonan anda:

    

   1) Salinan sijil-sijil dan transkrip-transkrip akademik yang menunjukkan keputusan peperiksaan

    

   2) Keputusan peperiksaan yang terakhir (jika calon pernah mengikuti program di institusi yang diiktiraf atau madrasah)

    

   Tempoh Pengajian

    


    

   Pengajian mengambil masa 6 semester (atau 2 tahun) untuk tamat dan setiap semester mengambil masa 4 bulan.

    

   Setiap semester mengambil masa 17 minggu, yang mencakupi 16 minggu pengajian  dan 1 minggu cuti.

    

   Pelajar akan mengambil 2 modul untuk setiap semester.


    

   Semester Minggu Pengajian
   Cuti
   1

   Feb - Mei (14 minggu)

   Modul 1 & 2

   Mei (1 minggu)
   2

   Jun - Sep (14 minggu)

   Modul 3 & 4

   Sep(1 minggu)
   3

   Okt - Jan (14 minggu)

   Modul 5 & 6

   Jan (1 minggu)
   4

   Feb - Mei (14 minggu)

   Modul 1 & 2


   Mei (1 minggu)

   5

   Jun - Sep (14 minggu)

   Modul 9 & 10

   Sep (1 minggu)
   6

   Okt - Jan (14 minggu)

   Modul 11 & 12

   Jan (1 minggu)

    

    

   Pensyarah

    


    

   Pensyarah Al-Zuhri mempunyai kelulusan dalam bidang dan pengkhususan yang bersesuaian. Kualiti dan komitmen tenaga pengajar diberikan keutamaan untuk memastikan bahawa program pengajian dilaksanakan secara terbaik dan para pelajar mendapat manfaat secara optimum. Keutamaan tenaga pengajar diberikan kepada rakyat negara ini walaupun terdapat peluang untuk pensyarah warga asing.

    


    

   Untuk maklumat lanjut, hubungi 6344 9252.


   Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.