AL-ZUHRI

zuhri

zuhri

Sinopsis


Spesialis Diploma adalah program pengajian yang memberi pengkhususan kepada ilmu Usul Fiqh setelah menyelesaikan pengajian diploma biasa yang merangkumi pelbagai disiplin ilmu. Dengan pengkhususan ini, diharap pelajar dapat menggali sesuatu disiplin ilmu lebih mendalam dari aspek teori dan praktikal, sehingga bersedia untuk melahirkan kefahaman yang lebih tinggi dalam menghayati shari’ah Islam dimulai dari diri kepada keluarga dan masyarakat.

 

Syarat-syarat kemasukan

 

 


- Berusia tidak kurang dari 17 tahun

- Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat Diploma Pengajian Islam (DPI), Diploma Pengajian al-Quran & Sunnah (DPQS) atau yang setaraf dengannya.

 

Waktu Pengajian


Hari dan waktu yang ditawarkan:

SDPUF A: Ahad, 8 - 11 pagi di Wisma Indah.

 

Program Spesialis Diploma Pengajian Usul Fiqh (SDPUF) ini mempunyai 4 semester dalam tempoh 2 tahun.

 

Yuran


Yuran Pendaftaran (termasuk GST)
: $54
Yuran Bulanan (termasuk GST)

: $84 / sebulan

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.


Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.


 

 

 

 

 


 

 

 

 

Thursday, 05 July 2018 07:35

Spesialis Diploma Pengajian Hadith (SDPH)

Sinopsis


Spesialis Diploma adalah program pengajian yang memberi pengkhususan kepada Ilmu Hadith setelah menyelesaikan pengajian diploma biasa yang merangkumi pelbagai disiplin ilmu. Dengan pengkhususan ini, diharap pelajar dapat menggali sesuatu disiplin ilmu lebih mendalam dari aspek teori dan praktikal, sehingga bersedia untuk melahirkan kefahaman yang lebih tinggi dalam menghayati shari’ah Islam dimulai dari diri kepada keluarga dan masyarakat.

 

Syarat-syarat kemasukan

 

 


- Berusia tidak kurang dari 17 tahun

- Telah menamatkan dan lulus pengajian Islam secara formal peringkat Diploma Pengajian Islam (DPI), Diploma Pengajian Qur'an & Sunnah (DPQS) atau yang setaraf dengannya.

 

Waktu Pengajian


Hari dan waktu yang ditawarkan:

SDPUF A: Ahad, 11.15 - 2.15 petang di Wisma Indah.

 

Program Spesialis Diploma Pengajian Hadith (SDPH) ini mempunyai 4 semester dalam tempoh 2 tahun.

 

Yuran


Yuran Pendaftaran (termasuk GST)
: $54
Yuran Bulanan (termasuk GST)

: $84 / sebulan

Pengunaan GIRO bagi semua pengajian adalah wajib.


Sila kunjungi ke cawangan kami untuk pendaftaran atau daftar secara online.